Social- och krisjour

Social- och krisjouren ger akut krishjälp dygnet runt vid omvälvande livssituationer. Klienten själv, en anhörig, en vän eller en myndighet kan vända sig till oss för hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria.

  • Social- och krisjour tfn 09 8392 4005
  • Jour 24 h

Vanda stads social- och krisjour ansvarar för Kervoområdets social- och krisjoursuppgifter från och med den 6 november.

Vardagar under tjänstetid kl. 8–16 kan du kontakta socialtjänsternas yrkespersoner i Kervo i frågor som gäller vuxna och barnfamiljer på telefonservicens nummer 09 29 49 2120.

Socialjouren

Ta kontakt:

  • vid en social nödsituation som kräver omedelbara åtgärder. T.ex. familjevåld, närståendevårdarens plötsliga insjuknande eller en situation som hotar barns trygghet.
  • om du vill göra barnskyddsanmälan utanför tjänstetid.

Krisjouren

Ta kontakt:

  • vid akuta krissituationer, t.ex. om du råkar ut för våld, om en närstående dör, om du eller en närstående blir allvarligt sjuk, vid olycksfall
  • om du råkar ut för en plötslig omedelbar krissituation

Avsikten med krishjälpen är att finna lösningar och resurser att klara sig ur en krissituation. Det handlar om korttidshjälp. Den som fått krishjälp hänvisas vid behov till fortsatt vård.

Polisens socialarbete

Under tjänstetid arbetar en socialarbetare vid polisinrättningen. Arbetets tyngdpunkt ligger särskilt på minderåriga som misstänks för brott och situationer där det förekommer våld inom familjen.

Psykosocialt stöd vid storolyckor

Enheten har beredskap för storolyckor dygnet runt och ansvarar för att anordna psykosocialt stöd vid exceptionella situationer.

  • Det psykosociala stödet omfattar psykisk första hjälp och det sociala arbetets tjänster.
  • Social- och krisjouren i Vanda är en av social- och hälsovårdsministeriet utsedd aktör i fråga om psykosociala stödtjänster.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter