Hälsorådgivning

Information om hälsa på webben

  • På Vandas webbsidor Oma terveys ja hyvinvointi får du information och stöd som hjälper dig att främja din egen hälsa och sköta olika symtom och sjukdomar på egen hand (på finska).
  • I hälsobiblioteket finns tillförlitlig och aktuell information om hälsa och olika sjukdomar (på finska).
  • Det elektroniska egenvårdsbiblioteket eOmahoitokirjasto innehåller information som stöd i vården av kroniska sjukdomar (på finska).

Hälsorådgivning vardagar kl. 8–16

Hälsorådgivning i Vanda
tfn 09 839 10023
mån.–fre. kl. 8–16

På hälsorådgivningsnumret kan du ställa allmänna frågor om hälsan, t.ex. om allergier, vaccinationer eller luftvägsinfektioner. Du kan också höra dig för om ditt ärende är av den arten att det skulle vara skäl att uppsöka läkare.

På hälsorådgivningsnumret svarar yrkesutbildade personer inom hälsovården i Vanda. Rådgivningen ger också information om hälsovårdstjänsterna i Vanda och du kan till exempel ta reda på vilken hälsostation du ska gå till.

Via rådgivningsnumret kan du också avboka en mottagningstid hos en läkare eller vårdare vid hälsostationen men för tidsbeställning måste du kontakta hälsostationernas tidsbokning: vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000.

Hälsorådgivning utanför tjänstetid

Utanför tjänstetid kan man i brådskande ärenden kontakta Pejas hälsocentraljour 09 471 67060
– vardagskvällar och nätter kl. 16–08
– veckoslut och helgdagar dygnet runt.
Hälsocentraljouren bedömer vårdbehovet och hur brådskande vårdbehovet är. I icke brådskande frågor ber vi klienterna att i första hand kontakta andra rådgivningsnummer som har betjäning under dagtid.

Övrig rådgivningsservice med anknytning till hälsovård

Rådgivningens centraliserade rådgivnings- och tidsbokningsnummer 09 839 25900 betjänar rådgivningens klienter. Telefonservicen är öppen mån.–tors. kl. 8–15 och fre. kl. 8–13. Möjligheten att bli uppringd finns också.

Äldre klienter får råd och hänvisas vidare av klienthandledningsenheten, som vid behov utreder servicebehovet. Klienten kan ringa på numret 09 8392 4202 (mån.–fre. kl. 9–15) eller skicka en e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi(at)vantaa.fi.

Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Nyheter

Twitter