Hälsorådgivning

Information om hälsa på webben

  • På Vandas webbsidor Oma terveys ja hyvinvointi får du information och stöd som hjälper dig att främja din egen hälsa och sköta olika symtom och sjukdomar på egen hand (på finska).
  • I hälsobiblioteket finns tillförlitlig och aktuell information om hälsa och olika sjukdomar (på finska).
  • Det elektroniska egenvårdsbiblioteket eOmahoitokirjasto innehåller information som stöd i vården av kroniska sjukdomar (på finska).

Vi förnyar hälsostationernas telefonservice – servicens öppettider förlängs

Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan från och med 31.1.2019. Tjänsten är öppen från kl. 08.00 till 16.00 på vardagar. Hälsostationernas telefonservice ersätter hälsorådgivningens och hälsovårdarnas telefontimmar. Samtalen till hälsorådgivningens och hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer. Läs mer.

På numret 09 839 50 000 kan man

  • boka tider till en skötare eller en läkare
  • få hälsorådgivning; när besöka läkare eller hur behandla t.ex. sin förkylning

En bedömning av klientens vårdbehov görs per telefon, och klienten får råd och hjälp med att behandla åkomman hemma eller en mottagningstid till en skötare eller en läkare.

Redan bokade tider ska avbokas per sms på numret 040 574 4555. Tiden ska avbokas senast samma dag före kl. 8. I textmeddelandet anges klientens förnamn och efternamn, födelsetid, den bokade tidens datum och klockslag. Tiden kan också avbokas genom att ringa numret 09 839 50 000 senast dagen innan före kl. 16.

Hälsorådgivning utanför tjänstetid

Utanför tjänstetid kan man i brådskande ärenden kontakta Pejas hälsocentraljour 09 471 67060
– vardagskvällar och nätter kl. 16–08
– veckoslut och helgdagar dygnet runt.
Hälsocentraljouren bedömer vårdbehovet och hur brådskande vårdbehovet är. I icke brådskande frågor ber vi klienterna att i första hand kontakta andra rådgivningsnummer som har betjäning under dagtid.

Övrig rådgivningsservice med anknytning till hälsovård

Rådgivningens centraliserade rådgivnings- och tidsbokningsnummer 09 839 25900 betjänar rådgivningens klienter. Telefonservicen är öppen mån.–tors. kl. 8–15 och fre. kl. 8–13. Möjligheten att bli uppringd finns också.

Äldre klienter får råd och hänvisas vidare av klienthandledningsenheten, som vid behov utreder servicebehovet. Klienten kan ringa på numret 09 8392 4202 (mån.–fre. kl. 9–15) eller skicka en e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi(at)vantaa.fi.

Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter