Hälsorådgivning

Information om hälsa på webben

  • På Vandas webbsidor Oma terveys ja hyvinvointi får du information och stöd som hjälper dig att främja din egen hälsa och sköta olika symtom och sjukdomar på egen hand (på finska).
  • I hälsobiblioteket finns tillförlitlig och aktuell information om hälsa och olika sjukdomar (på finska).

Alla hälsostationstjänster fungerar genom tidsbokning

På grund av coronasituationen kan du uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning. Det centraliserade servicenumret 09 839 50 000 till hälsostationerna i Vanda tas ur bruk

De nya telefonnumren är från och med 15.12.2020

  • Håkansböle och Västerkulla hälsostationer 09 839 35928
  • Korso och Björkby hälsostationer 09 839 35923
  • Mårtensdals hälsostation 09 839 35924
  • Myrbacka hälsostation 09 839 35925
  • Dickursby hälsostation 09 839 35926

Brådskande ärenden under coronaepidemin i andra ärenden som inte har någon anknytning till corona

  • Om du har ett akut besvär och behöver brådskande vård kan du ringa numret till din egen hälsostation kl. 8–16. I brådskande ärenden kan du lämna begäran om återuppringning kl. 8–10.
  • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Hälsorådgivning utanför tjänstetid

Utanför tjänstetid kan man i brådskande ärenden kontakta Pejas hälsocentraljour 09 471 67060
– vardagskvällar och nätter kl. 16–08
– veckoslut och helgdagar dygnet runt.
Hälsocentraljouren bedömer vårdbehovet och hur brådskande vårdbehovet är. I icke brådskande frågor ber vi klienterna att i första hand kontakta andra rådgivningsnummer som har betjäning under dagtid.

Övrig rådgivningsservice med anknytning till hälsovård

Rådgivningens centraliserade rådgivnings- och tidsbokningsnummer 09 839 25900 betjänar rådgivningens klienter. Telefonservicen är öppen mån.–tors. kl. 8–15 och fre. kl. 8–13. Möjligheten att bli uppringd finns också.

Äldre klienter får råd och hänvisas vidare av klienthandledningsenheten, som vid behov utreder servicebehovet. Klienten kan ringa på numret 09 8392 4202 (mån.–fre. kl. 9–15) eller skicka en e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi(at)vantaa.fi.

Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter