Första hjälp och jourer

Vården vid hälsostationerna under vardagar

Brådskande hälsovård får du vardagar kl. 8–16 vid hälsostationer. De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge

Jouren vid Pejas sjukhus

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Ring det avgiftsfria Jourhjälpens numret 116 117 innan du kommer till jouren.

Pejas jourpoliklinik sköter dygnet runt akutpatienter som har insjuknat allvarligt.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid vid Pejas sjukhus

 • vardagar kl. 16.00–8.00
 • veckoslut
 • helger som infaller på en vardag (t.ex. midsommarafton)

Vårdbehovet bestämmer i vilken ordningsföljd patienterna undersöks. Det innebär att brådskande fall prioriteras, inte i vilken ordningsföljd patienterna anlänt.

De vanligaste symtomen för vilka det lönar sig att omedelbart åka till jouren.

Invånare i huvudstadsregionen som är i behov av akut undersökning eller vård kan också söka vård utanför tjänstetid vid hälsocentraljouren i grannstaden.

Jourmottagningar gemensamma för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda är jourpoliklinikerna vid Haartmanska, Jorv, Malm och Pejas samt för barn och ungdomar under 16 år vid Nya barnsjukhuset och Barnmedicinska jouren vid Jorv.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Barn vårdas på Nya barnsjukhusets jour och Barnmedicinska jouren vid Jorv

Barnpatienter vårdas inte längre på jouren vid Pejas sjukhus. Barn och unga i Vanda under 16 år som hastigt insjuknat vårdas i första hand under vardagar klo 8–16 på den egna hälsostationen och efter kl. 16 på samjouren vid Nya barnsjukhuset och barnmedicinska samjouren vid Jorvs sjukhus.

Nya barnsjukhuset, adress Stenbäcksgatan 9, Helsingfors.

Jorvs sjukhus, barnmedicinska jouren, adress Åbovägen 150, Esbo

Obs! Vid allvarliga livshotande sjukdomsfall ring alltid det nationella nödnumret 112.

Akut mun- och tandhälsovård

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Brådskande och nödvändig tandvård

Om du har ett akut behov av tandvård, kontakta alltid först tandvården per telefon: 09 8393 5300. mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00

Brådskande tandvård

 • Tandkliniken vid Dickursby hälsostation, Konvaljvägen 11, 01300 Vanda

Pågående, nödvändig tandvård fortsätter utifrån tandläkarens bedömning vid följande kliniker

 • Tandkliniken vid Västerkulla hälsostation, Kägelgränden 1, 01280 Vanda
 • Tandkliniken vid Myrbacka hälsostation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
 • Tandkliniken vid Katrinesjukhuset, Katrinegränden 4, 01760 Vanda
 • Tandkliniken i Korso centrum, Kungsörnsvägen 10, 01450 Vanda
 • Tandkliniken vid Björkby hälsostation, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda

För de personer med bekräftad coronavirusinfektion ordnas jourtandvård vid HUS mun- och käkkirurgiska enhet.

Närmare anvisningar får du när du bokar en tid.

Jourmottagning kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

 • Jourverksamheten för befolkningen som helhet sköts vid Haartmanska sjukhusets brådskande akutvård (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors, byggnad 12)
 • mån.–fre. kl. 14–21, lör.–sön. och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21.
 • Anmälan om behovet av akutvård görs via tidsbokningen på tfn 09 471 71110.
 • Klientavgiften för kvälls- och veckoslutsjouren är 32,10 e/besök (avgiftsfri för personer under 18 år).
 • Jouren för mun- och tandsjukdomar vid Haartmanska sjukhuset är avsedd för invånare i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.

Jour nattetid kl. 21–8

 • Nattjour för munsjukdomar ordnas fortfarande på Tölö olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

 • Allvarliga tand-, mun-, samt käk- och ansiktsskador vårdas dygnet runt på Tölö sjukhus (Tölögatan 40).

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter