Första hjälp och jourer

Vården vid hälsostationerna under vardagar

Brådskande hälsovård får du vardagar kl. 8–16 vid hälsostationer. De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge

Jouren vid Pejas sjukhus

Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
p. 09 4716 7060

Pejas jourpoliklinik sköter dygnet runt akutpatienter som har insjuknat allvarligt.

Brådskande vård ges utanför tjänstetid vid Pejas sjukhus

 • vardagar kl. 16.00–8.00
 • veckoslut
 • helger som infaller på en vardag (t.ex. midsommarafton)

Vårdbehovet bestämmer i vilken ordningsföljd patienterna undersöks. Det innebär att brådskande fall prioriteras, inte i vilken ordningsföljd patienterna anlänt.

De vanligaste symtomen för vilka det lönar sig att omedelbart åka till jouren

Invånare i huvudstadsregionen som är i behov av akut undersökning eller vård kan också söka vård utanför tjänstetid vid hälsocentraljouren i grannstaden.

Jourmottagningar gemensamma för Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda är jourpoliklinikerna vid Haartmanska, Jorv, Malm och Pejas samt för barn och ungdomar under 16 år Barnklinikens jourpoliklinik och Barnmedicinska jouren vid Jorv.

Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Akut mun- och tandhälsovård

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Jour vardagar kl. 8–14

 • Dickursby hälsostationer, tidsbokning fr.o.m. kl. 7.30 på telefonnumret 09 8393 5300.
 • Barn och ungdomar under 18 år som behöver akutvård får med tidsbeställning vård på den tandkliniksom ligger närmast hemadressen.

Jourmottagning kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

 • Jourverksamheten för befolkningen som helhet sköts vid Haartmanska sjukhusets brådskande akutvård (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors)
 • mån.–fre. kl. 14–21, lör.–sön. och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21.
 • Anmälan om behovet av akutvård görs via tidsbokningen på tfn 09 3104 9999.

OBS! Tandvårdens jourmottagning under kvällar, veckoslut och helgdagar från den 7 januari 2019

 • Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour flyttar till Kirurgiska sjukhuset. Den tillfälliga adressen med start måndagen den 7 januari är Kaserngatan 11–13, trappa U.
 • Vänligen ring innan du söker dig till jouren. Det nya telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Nattjour kl. 21–8

 • Jour vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors) i anslutning till den mun- och käkkirurgiska jourmottagningen.
 • Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn 09 471 87708.
 • Bedömning av vårdbehovet kan också utföras på plats.
 • Vid nattjouren sköts de patienter som behöver vård omedelbart.

Allvarliga skador