Våld i nära relationer

Stöd för våld i nära relationer

Ett fungerande förhållande

Stadens familjeservice, olika organisationer inom tredje sektorn och kyrkan erbjuder stöd för par- och familjerelationer.

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för våld i en relation

Om du är rädd för ditt liv eller någon familjemedlems liv och att våld ska börja, kom ihåg att

 • Våld även på privata platser är ett brott
 • Det är viktigt att söka hjälp så fort som möjligt. Kontakta polisen, socialtjänsten, brottsofferjouren eller skyddshemmet.
 • Ofta kan den som begått brottet också hjälpas.
 • Se över din personliga säkerhet.
 • Om situationen inte kräver akuta åtgärder, kan du be om hjälp socialmyndigheterna i din hemkommun eller andra organisationer.
 • Skjut inte upp att agera för din egen och de närmastes säkerhet

Var kan jag få hjälp?

Vanda social- och krisjouren tel. 09 8392 4005

 • tillgänglig dygnet runt
 • finns där för dig i svåra livssituationer, tex vid akuta barnskyddsärenden.

Skyddshemmet i Vanda, tel. 09 8392 0071

 • tillgänglig per telefon dygnet runt
 • stöder och ger råd även som öppet arbete

Föreningen för Mental Hälsa i Finland, riksomfattande krislinje tel. 09 2525 0112

 • mån och ons 16-20, tis, tors ocg fre 9-13.
 • diskussionsstöd vid krissituationer för den drabbade och dennas närmaste
 • ditt samtal är anonymt

Maria Akademis riksomfattande öppna linje tel. 09 7562 2260

 • tis och tors 16-18, fre 12-14
 • För kvinnor som använder våld eller som är rädda för att de kommer ta till våld
 • Maria Akademin erbjuder vid behov också samtalstid med en terapeut och med en handled stödgrupp
 • ditt samtal är anonymt

Andra aktörer

Tjänster som staden erbjuder:

Stöd för barnfamiljer
Preventionsrådggivningen
Mödra och barnhälsovården
Hälsovården
Missbruk och mental hälsa
Barnskyddet

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter