Långvariga sjukdomar

Hälso- och vårdplanen främjar ditt välbefinnande

Hälso- och vårdplanen (HVP) är avsedd för dig som har en eller flera långvariga sjukdomar.

Du kan själv föreslå att det görs upp en plan. Också en läkare eller en hälsovårdare eller sjukskötare kan ta initiativ till planen. Du kan kontakta hälsostationen och boka tid för att göra upp en plan hos en hälsovårdare, sjukskötare eller en läkare.

Hälsovårdaren, sjukskötaren eller läkaren gör upp planen tillsammans med dig. Planen omfattar din egen syn på vården samt läkarens eller hälsovårdspersonalens expertis. Den innehåller mål för vården och medel för att uppnå dem. Dessutom fungerar planen som hjälp för dig i din egenvård och främjar ditt välbefinnande.

Ägna en stund till att tänka över din hälsa före mottagningsbesöket. Du kan använda egenvårdsblanketten som hjälp. Be om att få den av hälsovårdaren, fyll i den och ta med den till mottagningen.

Du kan också skriva ut blanketten här:

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter