Elektronisk hälsokontroll och -coaching

Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen och coachingen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som inverkar på din hälsa. Med hjälp av den elektroniska hälsoundersökningen ser du hur levnadsvanor inverkar på din förväntade livslängd och sjukdomar som försämrar livskvaliteten. Servicen är avgiftsfri för alla vandaborna.

När du har genomgått den elektroniska hälsokontrollen får du en rapport som visar hur ditt mentala välbefinnande och din livsstil inverkar på din uppskattade livslängd och din risk att insjukna i sjukdomar som förkortar ditt liv och försämrar livskvaliteten. Utgående från rapporten kan du överväga att ändra dina levnadsvanor och skaffa dig nya färdigheter och på det sättet öka antalet friska levnadsdagar.

Genom att ta i bruk den elektroniska hälsocoachingen kan du ta i bruk olika coachingprogram, ställa upp mål för dig själv, lära dig nya färdigheter och följa med dina framsteg. Din elektroniska coach ger dig råd och stöd samt respons på det du gör.

Registrera dig som användare genom att skapa koder åt dig. Genomför hälsokontrollen och välj de 8-12 veckor långa coachingprogram du önskar. De identifierande uppgifter du uppger används endast för de coachingmeddelanden som skickas till dig och för den respons som gäller dina framsteg.

Klicka på bilden:

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter