Egenvård

Är du på en sund väg? Information och tester relaterade till hälsa och välbefinnande: Omahoitopolut.fi är en nättjänst för medborgare där det finns tillförlitlig information och tester relaterade till hälsa och välbefinnande. Även yrkesutbildade personer kan använda tjänsten i till exempel handledning av personers levnadsvanor. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har producerat informationsinnehållet i tjänsten tillsammans med olika samarbetspartner. Omahoitopolut.fi hjälpar också på svenska.

Med hjälp av den elektroniska hälsokontroll och -coachingen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv, och få information om faktorer som inverkar på din hälsa.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter