Apotti

I Vanda införs ett nytt klient- och patientdatasystem, Apotti. På denna sida finns information om tillfälliga ändringar i våra tjänster som införandet av Apotti medför.

Nyheter

Twitter