Vandas kulturpriser

Vandas kulturpriser beviljas årligen utan ansökan två aktörer; som erkänsla för en förtjänstfull kulturgärning samt för att sporra och uppmuntra en ung konstnär.

Kulturpriset för en ung konstnär beviljas en i Vanda fast bosatt person som visat prov på sin konstnärliga talang.

Kulturpriset för en förtjänstfull kulturgärning för ett levande konstnärligt utbud för stadsborna beviljas en i Vanda verksam sammanslutning eller person.

Stadsstyrelsen beslutar om beviljandet av Vandas olika kulturpris utifrån fritidsnämndens förslag.

Nyheter

Twitter