Vandas kulturpriser

Vandas kulturpriser beviljas årligen utan ansökan. Stadsstyrelsen beslutar om beviljandet av Vandas olika kulturpris utifrån fritidsnämndens förslag.

Kulturpriset för en meriterad konstnär tilldelas en i Vanda fast bosatt konstnär som visat prov på sin konstnärliga talang.

Kulturpriset för en förtjänstfull kulturgärning är en erkänsla för ett levande konstnärligt utbud i staden, och beviljas en i Vanda verksam sammanslutning eller person.

Prissumman för båda kulturprisen är 10 000 euro.

Nyheter

Twitter