Vårdenhetsval

Som klient inom den offentliga hälso- och sjukvården kan du välja din vårdenhet för icke-brådskande vård. Du kan välja din hälsovårdscentral var som helst i hela Finland en gång om året. Du kan också välja din läkare, om han/hon har möjligheter at ha nya patienter.

Webbtjänsten Vårdenhetsval.fi innehåller information om valfriheten i den nationella hälso- och sjukvården och den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. Tjänsten tillhandahålls av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten.
Läs mer on vårdenhetsval

Nyheter

Twitter