Anmärkningar och klagomål

Blanketter som gäller anmärkningar och klagomål

Anmärkning som gäller vård eller bemötande (skickas till Vanda stads registratur, Stationsvägen 7, 01300 Vanda)

Blankett som gäller klagomål över hälsovården (Valvira)

Förvaltningsklagan (Regionförvaltningsverket)

Nyheter

Twitter