Småbarnspedagogikens kundservice

Småbarnspedagogikens kundservice i Vanda-info

Småbarnspedagogikens kundservice ges i Vanda-infos servicepunkter i Korso, Myrbacka och Dickursby. Adressinformation och öppethållningstider finns tillgänglig på Vanda infos sidor.

Rådgivning om småbarnspedagogikens tjänster erbjuds vid alla Vanda-infos servicepunkter. Du kan också kontakta Vandainfo per telefon eller e-post. Vid Vanda-info får familjer bland annat stöd med att fylla i småbarnspedagogikens ansökningsblanketter, göra inkomstutredningar i anslutning till kundavgifter och uträtta ärenden på webben.

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Handledning vid frågor som rör ansökan till småbarnspedagogiken sköts centralt av servicehandledarna. Servicehandledaren presenterar de olika möjligheterna inom småbarnspedagogiken och hjälper familjen med ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken. Servicehandledaren ansvarar för kontakten med familjen före barnet har en placering inom småbarnspedagogik.

Telefontider:

må kl 9.00 – 12.00
ti-fr kl 9.00 – 15.00

Nyheter

Twitter