Idrottsservicens kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Personalens e-postadress fornamn.efternamn@vantaa.fi (om inget annat nämnts)

Direktör för idrottsservicen
Veli-Matti Kallislahti, 09 8392 3632

Idrottsserviceplanering och -förvaltning

chef för idrottsservicen Anu Jokela, 09 8392 4119
byråsekreterare Sirpa Sorvari, 09 8392 3130
byråsekreterare Thi Pham, 09 8392 4608, thi.t.pham@vantaa.fi

Nyheter

Twitter