Stöd och rådgivning i olika livssituationer

De unga i Vanda har möjlighet till att få rådgivning och stöd i såväl vardagsproblem som i svåra livssituationer. De unga kan få hjälp i frågor som rör arbete, utbildning och sociala problem.

Stödtjänsterna riktar sig främst till unga i åldrarna 13-25. Ungdomen kan själv ta kontakt med Vanda stads tjänster, eller den ungas anhöriga. Syftet med tjänsterna är att på ett mångsidigt sätt kunna jobba med de unga i samarbete med olika aktörer, för att på så sätt förebygga marginalisering.

Ungdomsakademin

Ungdomsakademin är en svenskspråkig informations- och rådgivningstjänst för unga. UngInfo finns i huvudstadsregionen, Borgå, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo. UngInfo har också en onlinetjänst var unga kan ställa frågor, fraga.fi

ungdomsakademin.fi

unginfo.fi

Sluta Panta

Sluta Panta är en nationell online-tjänst där unga kan samtala om relationer, hälsa, framtid och övriga frågor som är aktuella i deras liv via en chat med professionella handledare. Chatten är öppen måndagar, tisdagar och fredagar mellan 19-22.

svenska.yle.fi/sluta-panta

Sveps

Sveps är en ungdomsverkstad för ungdomar som behöver handledning i jobbsökande eller handledning i vardagen. Sveps riktar sig till ungdomar i åldrarna 16-28 som är bosatta i huvudstadsregionen.

sveps.fi

Uppsökande ungdomsarbete

Vanda stad erbjuder även uppsökande ungdomsarbete på svenska för de unga som hoppat av skolan eller saknar en meningsfull sysselsättning. Ungdomen kan kontakta stödcentret Kipinä själv, eller så kan en anhörig fylla i en orosanmälan som sedan hänvisas till den svenska servicen.
Kontakta oss på ohjauskeskus@vantaa.fi eller ring på 0983928360 eller 0503124372. Man kan även kontakta den svenskspråkiga ungdomsarbetaren direkt för information och handledning:

Ylva Hellgren-Tibaldi
ylva.hellgren(a)vantaa.fi
0503122078

För mera kontaktuppgifter, se våra hemsidor.

Utan jobb och studier

Nyheter

Twitter