Hobbyer


Vanda stad erbjuder unga en mångsidig hobbyverksamhet som ett komplement till Vandas kultur- och idrottsmöjligheter.

Hobbyverksamheten för unga är öppen för alla och ofta gratis. På ungdomsgårdarna arrangeras många olika klubbar och kurser, och förutom den arrangerade verksamheten har den unga möjlighet att skapa sin egen verksamhet. För att kunna förverkliga den unga personens dröm om en egen verksamhet eller projekt så erbjuder Vanda stad projektpengar genom ITSE TEHTY. Den ungas röst och åsikt tas i beaktande i planeringen av verksamheterna.

Det lönar sig också att bekanta sig med den övriga huvudstadsregionens breda hobbyverksamhet på harrastushaku.fi, som på ett övergripande sätt har sammanställt huvudstadsregionens hobbyverksamheter.

På Vanda stads finska hemsidor finns beskrivningar över de hobbyverksamheter som erbjuds på finska i Vanda.

Nyheter

Twitter