50. Tuhkanen, Roosa

Kuva Roosa Tuhkanen


Ålder:
14

Bostadsområde:
Ilola

Presentation:
Jag är Roosa Tuhkanen från 8E-klassen i Peltolan koulu. Det är viktigt för mig med jämställdhet, natur, samt att diskutera saker. Jag är glad, positiv och jag tycker om att arbeta i gruppen. Jag kandiderar till ungdomsrådet, eftersom jag alltid har varit intresserad av att påverka saker och redan i tredje klass sökte jag för första gången till elevrådet. Jag kom med och jag fortsatte min verksamhet där i tre års tid.

Fritidsintressen:
Jag har balett som fritidsintresse i mina fördjupande studier och jag är med i en bowlingkurs som tar ett år.

Slogan:
I ungdomsrådet vill jag lyfta fram skolgårdarna i Vanda skolor. Det behövs mera aktiviteter. Bara betongstolpar och trasiga korggungor inspirerar inte ungdomarna att vistas ute under rasterna. Det är också viktigt för mig att få Vanda att bli en trygg plats för alla ungdomar, samt att ta hand om miljön i Vanda.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Jag anser att Vanda är ett tryggt ställe att bo i för ungdomarna, eftersom det bor många familjer i Vanda och det sker enkelt och tryggt att röra på sig till olika ställen. Det finns ändå ställen, där det inte är tryggt för ungdomarna att röra på sig ensamma, särskilt på kvällarna.
2. Det är viktigt, att varje barn får ha gratis fritidssysselsättning i Vanda, eftersom fritidsintressen hjälper att hitta nya vänner, att öka motion under dagarna och i bästa fall hitta passionen till någonting nytt. En ung person utvecklas i fritidsintressen, genom att få återkoppling och beröm. För många minskar till exempel ångest när man går på ett fritidsintresse.
3. Klimatförändring är en fråga som man måste ta på allvar. Därför tycker jag att till exempel i skolan är det viktigt att berätta om saken för eleverna, ordna klimatevenemang, samt lyssna på vad ungdomarna tänker om jordklotets situation.
4. Det måste bli slut på mobbning och våld i skolan. Skolan borde vara en plats, där alla barn och ungdomar upplever sig trygga. Det är svårt för många ungdomar att tala öppet om mobbning eller våld som riktar sig mot en själv. Därför skulle det vara viktigt, att ämnet behandlades i alla skolor.
5. Skolmaten i Vanda är mycket varierande och hälsosam. I Vanda är man beredda på att lyssna på vad man tycker om skolmaten och man har speciella dagar för önskematrätter, samt festmaträtter. Det erbjuds vegetarisk mat samt veganalternativ i skolorna i Vanda. Många saknar dock variation i dem.
6. Jag anser att man kan sänka rösträttsåldern i kommunalvalet till 16 år. Det är viktigt, att ungdomarna får en möjlighet att rösta den personen de vill ska besluta för saker, som påverkar stort även vårt dagliga liv.
7. Jag anser att kollektivtrafiken i Vanda borde vara avgiftsfri, eftersom många använder kollektivtrafiken varje dag. Det skulle hjälpa även många familjer med lägre inkomster att få barnet att komma till skolan på ett tryggt och enkelt sätt.
8. När det gäller att förbättra Vandas trafik, vägar och gator är det i första hand viktigt att ta hänsyn till kollektivtrafiken. Om kollektivtrafiken blir tydlig, enkel och trygg, har människan en mindre tröskel att börja använda kollektivtrafiken.
9. Jag anser, att det är viktigt, att skolmiljön är snygg, tydlig och att det finns mycket aktiviteter för ungdomarna på gården. Ofta antar man, att elever på högstadiet inte är intresserade av någonting annat än telefoner på rasterna. Om man ändå erbjöd olika slags sysselsättning, skulle ungdomarna ha det trevligare under rasterna. Ett bra exempel är min skola, där det står ett par betongstolpar och en trasig korggunga på gården.

Nyheter

Twitter