43.Salmi, Anni

Kuva Anni Salmi


Ålder:
16

Bostadsområde:
Kartanonkoski

Presentation:
Hejsan! Jag är Anna Salmi, 16 år. Jag bor i Herrgårdsforsen och jag studerar i Helsingfors i ett gymnasium med naturvetenskaplig inriktning. Jag har varit verksam i ungdomsrådet en tidigare period och varit med om att utveckla organisering av undervisning och undervisningsverksamhet i Vanda. Jag har också varit ordförande för elevrådet i Herrgårdsforsens skola i många års tid. Genom dessa uppgifter har jag fått främja många frågor såsom påverkat inlärningsförhållanden i skolan och varit med om att förverkliga en enkät gällande ungdomarnas möjligheter att påverka och att utveckla dem. Utöver det har jag framfört ungdomarnas röst till diskussioner i nämnden för uppfostran och inlärning i Vanda. När det gäller inflytande så är jag mest intresserad av ungdomarnas välbefinnande och att utveckla undervisningen och jag skulle vilja fortsätta vidare med det som medlem i Vanda ungdomsråd.

Fritidsintressen:
På fritiden går jag i gym och tävlar i ridning.

Slogan:
Allt ordnar sig, när det ordnas.

Kommentarer till valmaskinsfrågor:
1. Målsättningen för Vanda är att vara trygg för sina invånare. Vanda är ändå en stor stad och trots att som utkomstpunkt är tryggheten på bra nivå, så finns det fortfarande sådant som ska utvecklas.
2. Fritidsintressen utökar gemenskap och för med sig någonting angenämt att göra för många. Därför är det viktigt, att alla har möjlighet till ett angenämt fritidsintresse.
3. Klimatåtgärder är aktuella och kräver åtgärder av Vanda i rollen av en stad också. Vi kan bl. a förbättra nåbarheten för kollektivtrafiken och göra hållbara val.
4. Skolmobbning är våld och den ska behandlas med det allvaret som saken förutsätter.
5. Näring har betydelse för inlärningen, och därför ska man fästa särskilt uppmärksamhet vid skolmatens kvalitet och tillräcklighet.
6. Det är viktigt att få ungdomarnas röst att bli hörd, och jag anser att en 16-åring är tillräckligt mogen för att ta ställning till frågor som berör den egna hemorten.
7. I princip är avgiftsfri allmän kollektivtrafik en bra idé, men å andra sidan att finansiera det med hjälp av inkomstöverföringar gör att det fattas medel från andra åtgärder.
8. Det bästa sättet att utöka användning av kollektivtrafiken är, att den är lättillgänglig och angenäm att använda.
9. En skola som är i bra skick påverkar många människors trivsel och välbefinnande.

Nyheter

Twitter