Vandasungdomsfullmäktigeval 2021

Maalattu kissa rullalautailemassa

Välkommen till ungdomsfullmäktigevalens sidor. Här hittar du all info om att ställa upp som kandidat och om att rösta.

Valet hålls hösten

Ungdomsfullmäktigevalet ordnas 8–19 november i Vanda. I valet väljs ungdomsfullmäktige för perioden 2022-2023. Valbara, alltså personer som har rätt att ställa upp som kandidater och att rösta är unga, vars hemkommun är Vanda, födda år 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 och 2008. Till ungdomsfullmäktige väljs högst 30 ordinarie medlemmar.

Är du intresserad av att ställa upp i valet?

Du kan ställa upp som kandidat från och med måndag 13 september 2021. Du kandiderar genom att fylla i och lämna in denna kandidatblankett senast 1 oktober kl. 15.00.

Efter att tiden för att kandidera har löpt ut är vi i kontakt med dig och om du är minderårig ber vi din vårdnadshavare att underteckna vårdnadshavarens samtycke till kandideringen. Sedan kan du börja med din kampanj.
Du har möjlighet att berätta för dina potentiella väljare vad du tänker om Vandas framtid genom att fylla i valmaskinen. Vi skickar en länk till valmaskinen till dig under hösten. Du har också möjlighet att delta i stadens kandidatfotografering 6-7 oktober i Dickursby. Bilderna från fotograferingen används i kandidataffischerna.

Valtuustosalin mikki

Hurkan du rösta?

Valen ordnas som skolval, dvs. eleverna och studerandena röstar i sin egen läroanstalt. Din egen läroanstalt väljer under vilka tidpunkter de ordnar valet, men det måste ske mellan 8-19 november. Om du inte studerar i en läroanstalt i Vanda kan du rösta i Vandainfon under tiden 24-26 november. Mera info om röstplatserna publiceras senare på denna sida och i ett brev till de röstberättigade.

Skriv in följande viktiga datum i din kalender

13.9.2021 kl. 08:00 Du kan börja ställa upp som kandidat

1.10.2021 kl. 15:00 Sista dagen att ställa upp som kandidat

6.-7.10.2021 kl. 16–19 Kandidatfotografering

8.-18.10.2021 Ifyllning av valmaskinen

25.10. Valmaskinen öppnas

8.11.2021-19.11.2021 Valen ordnas i läroanstalterna (för studerande/-elever i Vanda)

24.11.–26.11 Övriga valplatser i Björkby bibliotek, Myrbacka Vandainfo och stadshuset, Dickursby (för dem som studerar annanstans än i Vanda)

November-decemberskiftet resultaten

Röstningsställen

Skolor och läroanstalter i Vanda, där man kan rösta (för studerande/-elever i Vanda): 

 • Aurinkokiven koulu 11.11.
 • Havukosken koulu 10.–12.11.
 • Helsinge gymnasium 17.11.
 • Helsinge skola 18.–19.11.
 • Hämeenkylän koulu 11.–12.11.
 • Jokiniemen koulu 9.–11.11.
 • Kartanonkosken koulu 18.11.
 • Kilterin koulu 10.–12.11.
 • Koivukylän koulu 15.–16.11.
 • Korson koulu 17.11.
 • Lehtikuusen koulu 8.–12.11.
 • Lumon lukio 17.11.
 • Länsimäen koulu 16.–19.11.
 • Martinlaakson koulu 11.11.
 • Martinlaakson lukio 10.11.
 • Mikkolan koulu 8.–9.11.
 • Peltolan koulu 9.–10.11.
 • Ruusuvuoren koulu 8.11.
 • Simonkylän koulu 15.–17.11.
 • Sotungin koulu 15.–16.11.
 • Sotungin lukio 9.11.
 • Tikkurilan lukio 16.11.
 • Vantaan Kansainvälinen koulu 9.–10.11.
 • Varia/Aviapoliksen toimipiste 10.11. ja 18.11.
 • Varia/Hiekkaharjun toimipiste 8.11., 12.11. ja 16.11.
 • Varia/Koivukylän toimipiste 9.11. ja 15.11.
 • Varia/Myyrmäen toimipiste 11.11. ja 17.11.
 • Vaskivuoren lukio 8.–10.11.
 • Veromäen koulu 15.–6.11.
 • Viertolan koulu 19.11.
 • Ylästön koulu 10.–12.11.

Extra röstningsdagar (för dem som studerar annanstans än i Vanda):

24.11. kl. 16–19 Björkby bibliotek

25.11. kl. 16–19 Myrbacka Vandainfo

26.11. kl. 16–19 Stadshuset, Dickursby

graffitti jossa lukee vantaa rulez

För mera info, ta mer än gärna kontakt med:

Laura Kotiranta

Ungdomsfullmäktigeskoordinator

Vanda ungdomsfullmäktigeskontor (Silkesfabriksvägen 5 C, 01300 Vanda)

tel. 0406268381

laura.kotiranta@vantaa.fi

Nyheter

Twitter