Vanda ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen och lyfter fram frågor som är viktiga för ungdomar. Till ungdomsfullmäktige utses genom val 30 ordinarie ledamöter för två år i taget. Fullmäktiges ledamöter är i åldern 13–20 år.

De ungas röst ska bli hörd

Ungdomsfullmäktiges ledamöter har närvaro- och yttranderätt i Vanda stads nämnder och stadsfullmäktige. Verksamheten är politiskt obunden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad. Ungdomsfullmäktige lämnar in initiativ till stadsstyrelsen, ger utlåtanden, deltar i olika arbetsgrupper och arrangerar evenemang för unga. Ungdomsfullmäktige samarbetar också med skolornas elevkårsstyrelser för att förbättra förhållandena i skolorna.

Vanda ungdomsfullmäktige

Mötestider 2022: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 16.8., 13.9., 4.10., 8.11. och 13.12. kl. 17.30.

Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll finns i beslutsarkivet.

Kontaktuppgifter

Silkesfabriksvägen 5 C
01300 Vanda

nuorisovaltuusto@vantaa.fi
www.sivistysvantaa.fi/nuorisovaltuusto
@vantaannuva #vantaannuva

Lisätietoja: koordinaattori Laura Kotiranta, 040 626 8381, laura.kotiranta@vantaa.fi

Nyheter

Twitter