Ungdomarnas egna projekt

Drömmer du och dina kompisar om ett projekt som ni vill förverkliga? Projektet kan vara t.ex. en bandkväll i ditt eget bostadsområde, en teaterföreställning, kanske ni vill grunda en dansklubb, spela in en video, eller exempelvis ordna ett jippo för att förbättra vi-andan på ungdomsgården. Med verksamhetspenningen kan ni förverkliga era drömmar.

Verksamhetspenning för unga

Verksamhetspenning för unga beviljas av Vanda stads ungdomsservice för nya projekt som organiseras av ungdomar bosatta i Vanda. Understödet är 100–400 euro. Understöd kan sökas av unga i åldern 13 till 19 år och gruppen ska bestå av minst tre medlemmar. Ungdomsservicen hjälper till att genomföra projektet om det behövs.

Gruppen som ansöker om verksamhetspenning ska utse en kontaktperson bland ungdomarna i gruppen samt en myndig ansvarsperson. Verksamhetspenning beviljas inte för etablerad verksamhet, för verksamhet vid läroinrättningar, eller retroaktivt för redan avslutade projekt. Verksamheten måste vara rusmedelsfri.

Ansökan om verksamhetspenning görs på blanketten "Projektunderstöd". Ansökan inlämnas till Vanda stads registratur, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Ansökningstiden för verksamhetspenning för unga är fortlöpande.

Nyheter

Twitter