Delta och påverka

Varenda ungdom har rätt att delta och påverka

Det finns många sätt var den unga kan delta och påverka. Du kan exempelvis delta och påverka i olika grupper och föreningar (ungdomsfullmäktige, studentorganisationer och i ungdomsgårdarnas ledningsgrupper) samt i Påverkardagen. Du kan också påverka genom att rösta i ungdomsfullmäktigevalen, att starta en motion, att fungera som en stödperson och verksamhetsproducent, vara aktiv i föreningar eller planera och utföra ett eget projekt.

Nyheter

Twitter