Hanaböle träsk friluftscenter

Sipoonkorven uusi silta jossa ihmisiä

Hanaböle träsk är en del av Håkansböles grönskande storområde vars skogar förenas med Sibbo nationalpark. Badplatsen och friluftsområdet i Hanaböle träsk har redan i årtionden varit områdets absoluta pärla. En riktig friluftsoas som ligger bara ett stenkast från huvudstadsregionens centrum. Under sommarsäsongen övervakas stranden av livvakter och på vintern finns det möjlighet till vinterbad.

Obs! Båda/alla bastun samt omklädningsrummen är för tillfället stängda p.g.a. coronapandemin. Utomhusaktiviteter på området är tillåtna inom gränserna för anvisningarna från myndigheterna. Besökare på området uppmanas följa myndigheternas utlåtanden eftersom ändringar i rekommendationerna är möjliga.

Service på området

För servicen och verksamheten vid Hanaböle träsk svarar Vanda stads fastighetscentral och Café Kuusijärvi. Hanaböle träsk erbjuder besökare rymliga möteslokaler, ett kafé, grillplatser, toaletter, el- och rökbastun, volleybollplan, friluftsleder samt välskötta skidspår på vintern.

Anvisningar till dig som besöker friluftsområden och badstranden

I början på sommarperioden inspekteras badstränderna. Under inspektionen tas hänsyn till badstrandens säkerhet, städning och utrustning. Prov på badvattnet tas med jämna mellanrum under badsäsongen.

På vintertid finns det bra möjligheter till vinterbad vid Hanaböle träsk. Man kan också njuta av badstunder i en traditionell elbastu eller njuta av i en stämningsfull rökbastu. Öppettider och prisinformation hittar du på Cafe Kuusijärvis websidor (på finska).

Under vintersäsongen är det möjligt att lösa in nyckeln till det uppvärmda omklädningsrummet för vinterbadare. Inlösningen av nycklar och mer information om bokning av omklädningsrum hittar du på webbsidan Ärenden.

Vanda stads Idrottsservice ansvarar för underhållet av utomhusområdet samt säkerheten på badområdet. Idrottsservicen ansvarar för:

  • Badövervakningen under sommarperioden (veckorna 23 – 32)
  • Underhåll av utomhusstigar och skidspår
  • Underhåll av lägereldsplatser
  • Ordnande och övervakning av fiske

Vanda stads Idrottsservice tar hand om skyddet av natur och miljö vid Hanaböle träsk.

Utomhusaktiviteter

Träningsbanorna vid Hanaböle träsk hålls upplysta om kvällarna och skidspåren är upplysta från tidigt på morgonen under vinterhalvåret.

Träningsspår och utomhusspår, som har renoverats till skidspår, används av skidåkare på vintern. Vid andra tillfällen finns de till för att gå, springa och cykla. Ytterligare information hittar du på webbsidan Motionsspår.

Man kan komma till Hanaböle träsk med cykel eller till fots via bra utomhusstigar. Utomhusrutterna och motionsslingorna hittar man lätt i Huvudstadsregionens cykel- och friluftskarta. I Vandas info, stadens bibliotek och simhallarna kan man hämta cykelguiden Vantaa pyöräillen (på finska)

I november 2019 öppnades en ny gång- och cykelbro över Gamla Borgåvägen. Bron förenar Hanaböle träsk i Vanda med Sibbo storskogs nationalpark vilket möjliggör ännu mångsidigare utomhus- och träningsmöjligheter till besökarna i Hanaböle träsk.

Piirretty reitti Kuusijärveltä Sipoonkorpeen

Trafikkontakter

Till Hanaböle träsk kommer du lättast med buss från Dickursby eller Korso tågstationer eller direkt från Helsingfors centrum. Tidtabeller för tåg och buss hittar du på websidan HRT reseplaneraren.

Längs Lahtisvägen tar det mindre än en halv timme att köra bil från Helsingfors centrum till Hanaböle träsk. Det finns gratis parkeringsplats för cirka två hundra bilar i området. Under den varma sommarsäsongen bör du dock vara beredd på begränsad parkering.

Nyheter

Twitter