Skidspår

Under vintersäsongen har kommunens invånare tillgång till ett nätverk av friluftsleder och skidspår på runt 250 km. Skidspåren prepareras beroende på snöläget och vilka resurser som finns att tillgå. Nätverket av skidspår är indelat i tre områden, det östra, det norra och det västra området. Varje område sköts av en spårmaskin med manskap.

Servicebyggnaden i Håkansböle idrottspark är öppen under skidsäsongen.
• vardagar kl. 8.00–20.30
• veckoslut kl. 9.00–16.30.

Karta av skidspåren

Klicka på spåren och kolla snöläget.

Nyheter

Twitter