Myrbacka simhall och gym

Simhall

  • • 25 metersbassäng med 8 banor.
  • • undervisningsbassäng indelad i två delar: den grundare delen på 3x6 m, (djup 30 cm) och den djupare delen på 8x6 m (djup 80 cm)
  • • terapibassäng (ca +32°C)
  • • kallvattensbassäng (ca +8°C)
  • • hoppbassäng: 1 och 3 meters trampoliner
  • • klordesinficering, sandfiltrering
  • • I både herrarnas och damernas våtutrymmen finns två traditionella bastur och en ångbastu (44 grader)
  • • två beställningsbastur
  • • I anslutning till den ena beställningsbastun finns ett litet bastukabinett (8 personer)

Gym

I frågor som rör motionsgrupper med instruktörer och gymträningar kan man ringa idrottsinstruktörerna under telefontiderna eller till idrottsservicens byrå 09 8392 4601 under tjänstetid.

Idrottsinstruktörernas telefontider

Myrbacka simhalls idrottsinstruktörer tfn 09 8393 5538.

• tis. och tors. 15.45–16.15

Nyheter

Twitter