Simhallar och gym

Uimahalli

Vanda stad har fem simhallar och flera gym som erbjuder alla Vandabor förträffliga möjligheter att på egen hand ägna sig åt idrott. Det finns också en hel del ledd verksamhet.

I simhallarna finns goda förutsättningar för att idka olika former av vattenmotion. Utöver simningen och vattenlöpningen kan du till exempel delta i vattengymnastik. Idrottsservicen ordnar olika evenemang för kommuninvånarna, som t.ex. simning med tända ljus och leksakssimning. Föreningar ordnar olika former av hobby- och tävlingsverksamhet i simhallarna inom ramen för olika vattenmotionsformer. Idrottsservicens gym finns i simhallarna och i Björkby äldrecentral.

Gymmen har en åldersgräns på 15 år och är huvudsakligen avsedda för självständig motionsverksamhet. I gymsalarna ordnas också handledda seniorgrupper och instruktion i hur gymutrustningen används. På hälsostationerna i Korso och Håkansböle har idrottsservicen också gym för seniorer, som fungerar enligt kamratstödsprincipen. Vanda stad har också gym i skolor, ungdomsgårdar och en del lokaler för inomhusmotion som kan reserveras för grupper.

Gratis simning på söndag 15.5

Välkommen att simma i Vanda simhallar.

Gratis simning i Håkansböle, Dickursby, Mårtensdal och Myrbacka på simhallens öppethållningstider.

Kom till simhallen guide & på andra språk

Kontaktuppgifter och prislista

Idrottsservicens prislistor för simhallar och konditionssalar (på finska)

Sportkortet 70+

Vandabor som fyllt 70 år får gratiskort till simhallar och gym som upprätthålls av Vanda stads idrottsservice.

Nyheter

Twitter