Service för idrotts- och motionsföreningar

Amerikkalaista jalkapalloa

I Vanda verkar drygt 200 idrotts- och motionsföreningar, som varje år får tiotals tusen Vandabor att röra på sig, genom att erbjuda verksamhet för idrotts- och motionsutövare i flera olika grenar. Idrottsservicen samarbetar med olika föreningar och skapar verksamhetsförutsättningar, bland annat genom att bevilja understöd och fördela olika idrottsplatsers användningstider.

På dessa webbsidor hittar du information om olika samarbetsformer, reserveringen av användningstider samt understöd. Som hjälp för den som tänker börja utöva någon motions- eller idrottsform upprätthåller vi en lista över föreningar i Vanda. I Vandaguiden finns en lista över alla svenskspråkiga idrotts- och gymnastikföreningar, som verkar i Vanda.

Lokalbokning

Bokningen av idrottsplatsernas lokaler kan du kontrollera i Timmi-systemet.

Principerna för beviljande av undertöd

Vanda stad stödjer föreningar och andra aktörer inom idrottssektorn genom att bevilja understöd för sådan idrotts- och motionsverksamhet som gäller Vandabor.

Idrottsservicens prislista

Prislistan visar idrottsservicens avgifter i detalj.

Nyheter

Twitter