Badstränder och vinterbad

Sommartid har Vanda badstränder med övervakning vid Hanaböle träsk samt i Dragnäset, dessa stränder har även möjligheter till vinterbad. Badplatser som inte är övervakade finns i Alkärr och utmed Kervo å.

Hanaböle träsks friluftsområde

Dragnäsets badstrand

Friluftsbadet i Alkärr

Badplatserna utmed Kervo å

Vinterbad

Hanaböle träsks friluftsområde

Hanaböleträskvägen 3, 01260 Vanda

Idrottsservicen svarar för badövervakningen vid Hanaböle träsk. För den övriga servicen och verksamheten vid Hanaböle träsk svarar Vanda stad fastighetscentral och Cafe Viinikanat.

 • Badstrand
 • Plats för vinterbad
 • Kafé
 • Wc
 • Bastu, rökbastu
 • Bryggor, omklädningshytter
 • Strandvolleyplan
 • Friluftsleder

Dragnäsets badstrand

Vandadalsvägen 3, 01670 Vanda
Vanda stads idrottsservice svarar för badövervakningen.

 • Badstrand
 • Plats för vinterbad
 • Omklädningshytter
 • Wc
 • Dusch
 • Strandvolleyplan
 • Konditionsanläggningar

Friluftsbadet i Alkärr

Björnvägen 1, 01450 Vanda
Ingen badövervakning.

 • Omklädning under tak
 • Dusch
 • Wc

Badplatserna utmed Kervo å

Ingen badövervakning.

Tapiostranden i Havukoski (Tapiovägen 39)

 • Badplats
 • Dusch
 • Omklädningshytter

Matar (Joukovägen 48)

 • Badplats
 • Omklädning under tak

Nissbacka (Humlestranden)

 • Badplats
 • Omklädning under tak

Vinterbad

Hanaböle träsk

Nycklar till det uppvärmda omklädningsrummet (Björnboet) vid Hanaböle träsk kan inlösas vid Vandainfo i Dickursby eller Korso. Säsongavgiften är 50 euro. För nyckeln debiteras dessutom en pant på 50 euro som returneras när kunden lämnar tillbaka nyckeln. Nycklarna måste lämnas tillbaka till Vandainfo i Korso eller Dickursby när säsongen för vinterbad är förbi till våren.

Vid Hanaböle träsk kan man njuta av bad i rökbastu. Engångsavgiften till rökbastun är 10 € och 6 € för specialgrupper (barn, studerande, beväringar, arbetslösa och Vanda stads anställda). Till rökbastun säljs även familjebiljetter och seriebiljetter för tio besök. Rökbastun hyrs även ut för privat bruk. Information om den övriga servicen vid Hanaböle träsk hittar man på Café Kuusijärvis webbsidor (på finska).

Dragnäset

Avgiften för vinterbad är 75 €/år och avgiften för inlösning av en nyckel till omklädningsrummet är 30 €. Man behåller nyckeln efter inlösning och den kan laddas på nytt under följande säsong för vinterbad. Inlösningen av nyckeln sker i Myrbacka simhall (Myrbackaleden 4).

Badstränder i Vanda

Nyheter

Twitter