Besök på museet

På museet visas varierande utställningar om olika Vandaföreteelser och -personligheter.

7.11.2020 - 31.12.2021 En stad utan identitet? Utsällning om kulturmiljöer i Vanda

Utställningslokalerna är belägna i första och andra våningen av Dickursby gamla stationsbyggnad som blev klar år 1862. Framför byggnaden finns en parkeringsplats för museets kunder. Boka gärna tid för guidningar av grupper och skolklasser på förhand. Fråga även om workshoppar och våra andra tjänster!

Priser

Vi har alltid gratis inträde till museets utställningar. Guidningen är avgiftsfri för elevgrupper i Vanda. För andra grupper kostar guidningen mån.–fre. (kl. 8.30–17) 50 €/grupp, under övriga tider 70 €/grupp. Bokningen ska helst ske en vecka före önskad tidpunkt: marjo.eerikainen@vantaa.fi eller 040 573 9920

Läge och tillgänglighet

Museet ligger i Dickursby gamla station, på adressen Hertasvägen 1.
Handikapptoalett: finns
Hiss: finns
Parkering: framför byggnaden finns en parkering avsedd för museets kunder
Förfrågningar: 050 302 6720

Museet kommer på besök

Äldrecenter och servicehus kan beställa en guide som kommer till platsen med en kappsäcksutställning. Tjänsten är avgiftsfri. Längd cirka 1 timme.

Skräddarsydda tjänster för småbarnspedagogiken och skolorna

Museets undervisningstjänster är avsedda för elever och studerande i alla åldrar. Vi betjänar daghem, skolor och läroanstalter samt andra sammanslutningar. Under vardagar är förmiddagarna reserverade för guidade besök för dagvårds- och skolgrupper. Den rekommenderade gruppstorleken är högst 20 personer. Guidningen pågår i cirka 45 minuter.

Boka gärna guidningen åtminstone en vecka före den tidpunkt som önskas. För skolelever kan man beställa guidning mån.–fre. mellan kl. 9 och 15. I samband med detta kan man också framföra särskilda önskemål – vi skräddarsyr vid behov innehållet i guidningen enligt klassens behov.

Vi hör gärna om ert besök på förhand, även om gruppen inte behöver någon guidning. Studiegrupper får också komma in på museet före den ordinarie öppettiden om man kommer överens om det på förhand.

Nyheter

Twitter