Kulturellt ungdomsarbete

Kuva One Time -tapahtumasta

Det kulturella ungdomsarbetet är samhällstillvänd och gemenskapskapande verksamhet där de unga får skapa och aktivt delta i arbetet med att bygga upp sin egen världsbild och sitt samfund med kulturella, konstnärliga och mediebaserade redskap.

I Vanda samarbetar kulturservicen med ungdoms- och biblioteksservicen för att producera och utveckla konst- och kulturinriktad verksamhet. Evenemangen planeras och förverkligas tillsammans med ungdomarna.

Vi deltar också i samarbetet i huvudstadsregionen för att skapa gemensamma arenor, evenemang och läger för alla huvudstadsregionens ungdomar.

Närmare information:

Ta kontakt om du vill ha tips eller stöd för att ordna en egen klubbkväll, konstutställning eller något annat evenemang,

Kontaktinformation:
Jaana Niinivirta
Kulturproducent
Telefon: 040 524 1401
Email: jaana.niinivirta@vantaa.fi

Nyheter

Twitter