Konstkurser och verkstäder

Prova på konst i olika former! Du kan delta i kurser och verkstäder mestadels under vår- och höstterminerna.

För skolor och daghem

Kurser och verkstäder riktade för barn i skolåldern publiceras i Koulun kulttuurikevät och Koulun kulttuurisyksy-broschyrerna. Motsvarande information för yngre barn publiceras i Kulttuurikipinät-broschyrer. Läs mer om kurs- och verkstadsutbudet. En hel del kurser och verkstäder ordnas även i kulturcentrumen Pessi och Totem.

Tilläggsinformation:

Hanna Nyman, kulturproducent
hanna.nyman@vantaa.fi
040 843 6665

Bildkonstskolans kortkurser för barn och barnfamiljer

Vanda konstskola ordnar mångsidiga kortkurser under hösten, våren och sommaren.

Tilläggsinformation:
Marja Juutinen, ledande lärare
marja.juutinen@vantaa.fi
050 312 1947

Artsis konstverkstäder

Artsi ordnas konstverkstäder för både små och stora, barn och unga. Vi skräddarsyr programmet så att det passa just er. Verkstäderna och guidningar har samma tema som den pågående utställningen.

Tilläggsinformation:
Eeva Hytönen, amanuens i publikarbete
museipedagogik, publikarbete och anmälningar
eeva.hytonen@vantaa.fi
040 193 8142

Helena Eräkare, konstfostrare
museipedagogik, publikarbete och anmälningar
helena.erakare@vantaa.fi
050 314 5596

Nyheter

Twitter