Vanda musikinstitut – VMI

Vanda musikinstitut har fått nya webbsidor. Musikinstitutets förnyade webbsidor finns på den gamla och bekanta adressen www.vmo.fi/vmi.

Kom och lär dig musik till ett av de största musikinstituten i Finland. I Vanda musikinstitut (VMI) får nära på 2000 elever undervisning i musik och sång av vår professionella lärarkår.

Hos oss får du undervisning på grundnivå i olika instrument och i solosång.

Nyheter

Twitter