Temadagar och -veckor

I Vanda firas vaje år olika temadagar och -veckor. Kom med och delta i festyran!

Välkommen med att fira Vandadagen, att delta i Finlands största dansfest och att vara med på Svenska veckan - både i Vanda men också runt om in Svenskfinland!

Helsinga medeltidsdag

Historiskt evenemang med program för hela familjen den 11.8.2018.

Flickornas dag

Den internationella Flickornas dag firas varje år i Vanda. Var med och fira den 11.10.

Svenska veckan

Svenska veckan firas igen 5–11.11 i Vanda.

Dagen för barnets rättigheter

Barnens rättigheter uppmärksammas i Vanda årligen den 20.11.

Dansens veckor

Dansens veckor ordnas nästa gång i Vanda i april 2019.

Vandadagen

Vandadagen firas årligen i maj i Dickursby och Myrbacka. Välkommen med att delta i festen för vår hemstad!

Nyheter

Twitter