Framtidsvisioner för Vanda

Vandabors åsikter i strategiarbetet

Vanda stadsplanering bereder i samarbete med kommuninvånarna de framtidsvisioner för Vanda som används vid planeringen av staden år 2027, 2067 och 2117.

Över 1500 personer deltog i genomförandet av Framtidsvisioner, de flesta av dem genom att svara på nät-enkäten. Därtill har Vandabor träffats på verkstäder, evenemang och på gatan.

Nästan alla grundskolor och gymnasier i Vanda deltog i påverkardagen.

Resultat

Framtidsvisionerna används i beredningen av:

 • Vandas kommande stadsfullmäktiges strategi för åren 2017–2021
 • Generalplanen 2020
 • Profileringen av centrumområdena

Projektets resultat blir sammanställda till slutet av 2017 och visas då upp på både utställning och i publikation.

Insamlingen av data har avslutats

Data till Framtidsbilden samlades in på följande vis:

Gallup
Vandabornas åsikter angående olika viktiga teman i deras hemstad har samlats in genom en gatugallup, på invånarmöten och en nät-enkät 10/2016–1/2017. Gallupsvaren är återspeglade i de teman som valts till Framtidsbilden.

Webbpublikationen Vandas framtidsvisioner (endast på finska)
Vilka framtidsvariationer kan Vanda komma att ställas inför? Välkommen att studera Vantaan tulevaisuuskuvat -webbpublikationen!

Vandas framtidsenkät
I vilken riktning önskar du att Vanda skall utvecklas? Hur ser en bra hemstad ut i framtiden? Enkäten var öppen 2 – 4 / 2017.

Invånarråd
Invånarrådet beredde invånarnas perspektiv på stadens strategiska frågor. Rådet består av en grupp Vandabor som representerar diversiteten i staden. Rådet samlades för två dagar in april 2017.

Påverkardagen för barn och unga
Hemstadens framtid var temat för Vandas nästa påverkardag för barn och unga. Påverkardagen arrangerades 26.4.2017.

Vantaan tulevaisuuskuvat

Millaisia mahdollisia tulevaisuuksia Vantaa voi kohdata? Tervetuloa tutustumaan Vantaan tulevaisuuskuvat -verkkojulkaisuun!

Nettiyhteytesi nopeudesta riippuen julkaisun latautuminen saattaa kestää hetken. Jos julkaisu ei aukea nettiselaimessasi, varmista että selaimesi Flash-liitännäinen on päivitetty. Googlen Chrome-selaimella saatetaan vaatia liitännäisen salliminen (kirjoita osoitekenttään chrome:plugins). Myös Internet Explorer-selaimella saatetaan vaatia liitännäisen salliminen (valitse Työkalut > Lisäosien hallinta).

Vantaalaisten näkemyksiä strategiatyöhön

Vantaan kaupunkisuunnittelu valmistelee yhdessä kuntalaisten kanssa Vantaalle tulevaisuuskuvia, joiden avulla suunnitellaan kaupunkia vuonna 2027, 2067 ja 2117.

Yli 1500 henkilöä on osallistunut Tulevaisuuskuvien tekemiseen. Valtaosa heistä on vastannut nettikyselyihin. Lisäksi vantaalaisia on tavattu työpajoissa, tapahtumissa ja kadulla.

Lasten ja nuorten vaikuttajapäivään osallistui 44 peruskoulua, 8 toisen asteen koulua ja 6 nuorisotilaa. Osallistuneissa kouluissa on yhteensä 22 000 oppilasta – osallistuneiden luokkien määrää ei kuitenkaan tilastoitu.

Tulokset

Vantaan tulevaisuuskuvat -hankeessa kerättyä aineistoa käytetään:

 • Vantaan tulevan valtuustostrategian 2017 – 2021 valmistelussa
 • Yleiskaavan 2020 valmistelussa
 • Vantaan keskustojen profiloinnissa

Hankkeen tuloksista kootaan näyttely ja julkaisu, jotka valmistuvat vuoden 2017 lopussa. Alustaviin tuloksiin voi tutustua seuraavasti:

 • Kaupunkilaisten näkemyksiä strategiatyöhön -esitys
 • Voimavaralähtöinen kaupunki –kooste
 • Gallup-tulosten analyysi
 • Vantaan tulevaisuuskyselyn vastauksia osa-alueittain
 1. Vehreä vallankumous
 2. Huokoinen pinta
 3. Yhteyksien kaupunki
 • Vantaan tulevaisuuskyselyn data on julkaistu avoimena aineistona Helsinki Region Infoshare (HRI) –alustalla.

Aineiston keruu on päättynyt

Tulevaisuuskuviin koottiin aineistoa seuraavasti:

Tähän mennessä tapahtunut

Gallup
Vantaalaisten näkemyksiä kotikaupungin tärkeistä teemoista kerättiin katugallupissa, asukastilaisuuksissa ja verkossa 10 / 2016 – 1 / 2017. Gallupin vastaukset näkyvät Tulevaisuuskuviin valituissa teemoissa.

Vantaan tulevaisuuskysely
Mihin suuntaan haluat Vantaan kehittyvän? Millainen on tulevaisuuden hyvä kotikaupunki? Vantaan tulevaisuuskysely oli avoinna 2 – 4 / 2017.

Asukasraati
Asukasraati käsitteli valtuustostrategian kysymyksiä kahden päivän ajan keväällä 2017. Raadin julkilausuma kokoaa työskentelyn tulokset. Tutustu asukasraadin julkilausumaan!

Lasten ja nuorten vaikuttajapäivä
Kotikaupungin tulevaisuus oli Vantaan Lasten ja nuorten vaikuttajapäivän teema. Vaikuttajapäivä järjestettiin 26.4.2017.

Nyheter

Twitter