Barn stannar och ler

Välkommen till småbarnspedagogiken

Daghemmen, de öppna daghemmen och invånarparkerna har öppnat. Vi önskar alla barn och familjer hjärtligt välkomna med i vår verksamhet efter sommarens semestersäsong.

fredag 7.8.2020
Information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

onsdag 15.4.2020

Social- och hälsovården i Vanda på sommaren

Se sommartidens öppettider här.
måndag 1.6.2020
Människor på extremerun -evenemanget

Deltagande budgetering lanseras i augusti

I stadens budget har det reserverats 50 000 euro för både Håkansböle och Mårtensdal att användas till invånarnas förslag utifrån resultatet i en omröstning.

fredag 10.7.2020
Människor i Biblioteksparken

Utomhusbion fortsätter i augusti i Vanda

Kom och njut av musikfilmer i picknick-anda i Biblioteksparken i Dickursby, Ådalsparken och herrgårdsmiljön i Backas.

fredag 7.8.2020

Coronavirustelefon betjänar Vandabor

Telfonrådgivningstjänsten i anslutning till Coronaviruset betjänar under vardagar kl 8-15.30 i numret 09 8395 0070.

torsdag 2.7.2020

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
kuvituskuva

Suomi.fi

Suomi.fi – information och tjänster i livets olika skeden.

måndag 10.2.2020

Nyheter

evenemaX - VandaRSS