Byggplats i Dickursby

Stadsdirektörens budgetförslag för år 2021

I Vanda stads budget för nästa år uppgår slutsumman för driftsekonomin till 1 759 miljoner euro och dessutom görs investeringar för 147 miljoner euro. Coronaepidemins negativa inverkan på sysselsättningen och ekonomin befaras pågå länge.

tisdag 6.10.2020
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020
Lasse Mårtensson i en roddbåt

I november firas Svenska veckan igen!

I år firar vi Svenska veckans 20-årsjubileum! Under svenskfinlands största kulturevenemang bjuds vi i Vanda på ett mera varierande innehållsrikt program än någonsin.

tisdag 20.10.2020

Självständig tidsbokning till coronavirustest

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

tisdag 6.10.2020
Bild på vaccinationssituation

Influensavaccinationer 2020-2021

Vuxna personer vaccineras under veckoslut och kvällar veckorna 46–48. Vaccinationer ges i år endast genom tidsbokning.

tisdag 13.10.2020

Coronavirustelefon betjänar Vandabor

Telfonrådgivningstjänsten i anslutning till Coronaviruset betjänar under vardagar kl 8-15.30 i numret 09 8395 0070.

torsdag 2.7.2020

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
kuvituskuva

Suomi.fi

Suomi.fi – information och tjänster i livets olika skeden.

måndag 10.2.2020

Nyheter

evenemaX - VandaRSS