Verksamhetsområdet för fostran och lärandeTill verksamhetsområdet hör småbarnspedagogik, grundläggande utbildningen, utbildningen på andrastadiet, svenskspråkiga servicen samt gemensamma tjänster.

Verksamhetsområdet leds av biträdande stadsdirektör Katri Kalske.

Bildningsväsendet har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som ankommer på undervisningsnämndens verksamhetsområden.

Organisation och uppgifter

Verksamhetsområdet ansvarar för att tjänster inom småbarnspedagogik och barndagvård, undervisnings- och bibliotekstjänster samt ungdoms-, kultur- och idrottsservicen ordnas för stadens invånare. Bildningsväsendet har närmare 6000 anställda, vilket är hälften av alla Vanda stads anställda.

Läs mer om den vision, verksamhetsidé och de värderingar som styr vårt arbete.

Personer inom verksamhetsområdet för bildningsväsendet som betjänar på svenska

Nyheter

Twitter