Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen främjar utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg och trivsam byggd miljö genom att ge handledning och råd till planerare, byggare, byggherrar och fastighetsägare.

Byggnadstillsynen ansvarar för beredningen och verkställandet av de uppgifter som ankommer på kommunens byggnadstillsynsmyndighet, liksom för rådgivningen.

I bygglovs- och byggnadstillsynsärenden sker beredningen i samarbete med områdets räddningsmyndigheter, kommunens miljö-, hälsoskydds- och markanvändningsmyndigheter samt kommunalteknikcentralen.

Nyheter

Twitter