Stadsmiljöns verksamhetsområde

Stadsmiljöns verksamhetsområde har som uppgift att övergripande utveckla, förvalta och sköta stadsstrukturen och miljön samt trafiken och samhällstekniken, liksom att utveckla och genomföra näringspolitik, markpolitik, bostadspolitik, miljöpolitik och miljö- och hälsoskydd i enlighet med stadens strategiska mål.

Verksamhetsområdet bereder och verkställer ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglovssektion, tekniska nämnden och dess sektion för enskilda vägar samt miljönämnden samt handleder och bistår stadens övriga organ.

Nyheter

Twitter