Serviceområdet för kultur

Serviceområdet har hand om konst- och kulturevenemangen i Vanda, museiverksamheten, konstfostran och grundläggande konstundervisningen.

Kulturdirektör

Annukka Larkio, 050 318 1686

Serviceenheten kulturproduktion och lokaler

kulturchef Reeli Karimäki, 040 524 1403

kulturhuschef Simo Lappalainen, 043 827 2243

kulturproducent Jutta Hakala, 043 826 9011

kulturproducent Tuomas Hulkkonen, 050 312 1776

kulturproducent Riikka Kampara, 040 524 1243

kulturproducent Arja Keränen, 040 524 1400

kulturproducent Tuula Kinos, 040 867 9676

servicekoordinator Sirpa Laine, 040 848 2099

teknisk producent Riku Malinen, 040 5241407

kulturproducent Anne-Maria Mäkelä, 040 569 6435

kulturproducent Lea Rahkola-Kauranen, 050 312 1969

kulturproducent Ulla Viskari-Perttu, 043 826 7072

Museitjänster

Vanda stadsmuseum

chef för museitjänster Marjo Poutanen, 040 846 7814

Vanda konstmuseum Artsi

museichef Anna Hjorth-Röntynen, 050 312 1946

Kulturservice för barn och unga

chef för kulturservicen för barn och unga Kaisa Kettunen, 050 354 9018

Barnens kulturcentrum Pessis webbsidor.

kulturproducent Jaana Niinivirta, 040 5241401

kulturproducent Mirva Aalto, 040 525 2166

kulturproducent Hanna Nyman, 040 843 6665

kulturproducent Rebekka Barongo, 050 302 6447

Barnens kulturcentrum Totems webbsidor.

kulturproducent Natalia Kochelenko, 050 318 1438

byråsekreterare Hanna Vainonen, 043 826 8547

Vanda konstskola

rektor Juha Saari, 043 825 3756

Konstskolans webbsidor (på finska).

Vanda musikinstitut

rektor Monna Relander, 040 511 6255

Musikinstitutets webbsidor.

Nyheter

Twitter