Biblioteks- och invånartjänster

Serviceområdet leds av invånarservicedirektören Iiris Lehtonen, 040 511 6142.

Vuxenutbildningsinstitutet

Vuxenutbildningsinstitutet vill uppmuntra Vandaborna till livslångt lärande och erbjuder stadsborna högklassiga och omfattande utbildningsmöjligheter. Vuxenutbildningsinstitutets kurser är öppna för alla. Vuxenutbildningsinstitutet leds av rektor Petri Vahtera, 040 846 7454.

Vanda vuxenutbildningsinstituts kontaktinformation

Stadsbiblioteket

Vanda stadsbibliotek svarar för att ordna och utveckla biblioteks- och informationstjänster.

Chef för biblioteksservicen Leena Toivonen, tel. 040 357 5460.

Stadsbibliotekets kontaktinformation.

Bibliotekens kontaktinformation och öppettider i Helmet.fi.

Kommuninvånarservicen

Kommuninvånarservicen svarar för stödjandet av välfärdsarbetet och aktivt kommuninvånarskap, mångsidiga serviceformer för e-tjänster och rådgivning samt utvecklingen av stödet när det gäller e-tjänster. Social- och patientombudsmannens tjänster hör också till kommuninvånarservicen.

chef för kommuninvånarservicen Ulla Virtanen, 050 314 5641.

Social- och patientombudsman

Miikkael Liukkonen, tfn 09 8392 2537.

Social- och patientombudsmannens uppgifter.

Vandainfo

Vandainfo svarar för mångsidiga serviceformer för e-tjänster och rådgivning och utvecklar stadens stöd när det gäller e-tjänster för kommuninvånare.

servicechef för kundtjänster (Vandainfo) Anu Parvela-Säde, 043 825 368.

servicechef för e-tjänster Heidi Karjalainen, 040 357 8120.

servicechef för rådgivningstjänster (rekrytering pågår).

Kontaktinformation till Vandainfos verksamhetsställen.

Samverkansservicen

Samverkansservicen svarar för invånarlokaler, koordinerar frivilligarbetet, bereder understöd och utvecklar samarbetet. Gemensamt bord upprätthåller en matsvinnsterminal och en samhällsförankrad och gemensam mathjälpsverksamhet.

samverkanschef Marjo Nurminen, 043 825 3315.

servicechef för invånarlokaler Laura Tuomi, 043 826 8523.

Invånarlokalernas kontaktinformation.

servicechef (Gemensamt bord) Hanna Kuisma, 050 318 0983.

Gemensamma bordets kontaktinformation.

Nyheter

Twitter