Kontaktinformation

Stadsdirektörens verksamhetsområde

PB 1100, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Stationsvägen 7, 01300 Vanda)

Mari Kalmari
kommunikationsdirektör
040 524 1415
mari.kalmari@vantaa.fi

Laura Klefbohm
kommunikationschef
040 846 4095
laura.klefbohm@vantaa.fi

Laura Invenius
marknadsföringschef
040 149 6331
laura.invenius@vantaa.fi

Taija Penttilä
producent
043 826 6238
taija.penttila@vantaa.fi

Katja Bister
marknadsföringskoordinator
040 547 4568
katja.bister@vantaa.fi

Raija Koponen
marknadsföringskoordinator
043 825 2672
raija.koponen@vantaa.fi

Kirsti Lehtola
webbinformatör
043 827 2300
kirsti.lehtola@vantaa.fi

Anna-Leena Pyykönen
informatör
043 826 6237
anna-leena.pyykonen@vantaa.fi

Katja Savopirtti
ansvarig redaktör, Vantaa-kanava (Vandakanalen)
040 738 4166
katja.savopirtti@vantaa.fi

Meri Hämäläinen
informationsplanerare, invånartidningen
meri-tuulia.hamalainen@vantaa.fi

Anna-Stiina Toivonen
informatör, Vantaa-kanava (Vandakanalen)
043 825 3205
annastiina.toivonen@vantaa.fi

Stadsmiljöns verksamhetsområde

PB 1860, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Konvaljvägen 28, 01300 Vanda)

Milla Hamari
informationschef
040 849 6210
milla.hamari@vantaa.fi

Sonja Lindroos
informationsplanerare
043 824 9615

Jaana Åberg
informatör, ärenden som rör inomhusluft
040 486 8280
jaana.aberg@vantaa.fi

Verksamhetsområdet för fostran och lärande

PB 1500, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Silkesfabriksvägen 5, 01300 Vanda)

Kaisu Tolvanen
informationschef
040 8610 812
kaisu.tolvanen@vantaa.fi

Tiina Launonen
informatör, grundläggande utbildning
040 725 4642
tiina.launonen@vantaa.fi

Satu Velasco
informatör, andra stadiet
040 198 1248
satu.velasco@vantaa.fi

Pipsa Tilli
informatör, småbarnspedagogik
050 314 6296
pipsa.tilli@vantaa.fi

Sanna Iranta
delaktighetssakkunnig
050 312 4376
sanna.iranta@vantaa.fi

Nella Boman
projektanställd, vanda.fi-förnyelsen
040 528 6960
nella.boman@vantaa.fi

Stadskulturens verksamhetsområde

PB 1500, 01030 Vantaan kaupunki, (besöksadress: Konvaljvägen 20 C, 01500)

Lauri Majuri
informationschef
040 482 5480
lauri.majuri@vantaa.fi

Minna Saastamoinen
informatör
050 312 1669
minna.saastamoinen@vantaa.fi

Helena Tienhaara
informatör
050 312 4501
helena.tienhaara@vantaa.fi

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

PB 1701, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Peltolavägen 2 B, 01300 Vanda)

Petri Kosonen
Informationschef
tfn. 0401638594
petri.kosonen@vantaa.fi

Jussi Turunen
informätör
040 596 2446
jussi.turunen@vantaa.fi

Elli Laine
informatör
040 146 7101
elli.laine@vantaa.fi

Katariina Kuronen
informatör
043 826 7036
katariina.kuronen@vantaa.fi

Mia Flygar
informatör
043 825 9558
mia.flygar@vantaa.fi

Hoppa på och åk en runda med Ringbanan

Vanda stad, Information

Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Nyheter

Twitter