Kontaktinformation

Stadsdirektörens verksamhetsområde

PB 1100, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Stationsvägen 7, 01300 Vanda)

Päivi Rainio
informationsdirektör
040 524 1415
paivi.h.rainio@vantaa.fi

Laura Invenius
marknadsföringschef
040 149 6331
laura.invenius@vantaa.fi

Taija Penttilä
producent
043 826 6238
taija.penttila@vantaa.fi

Katja Bister
marknadsföringskoordinator
040 547 4568
katja.bister@vantaa.fi

Raija Koponen
marknadsföringskoordinator
043 825 2672
raija.koponen@vantaa.fi

Kirsti Lehtola
webbinformatör
043 827 2300
kirsti.lehtola@vantaa.fi

Anna-Leena Pyykönen
informatör
043 826 6237
anna-leena.pyykonen@vantaa.fi

Katja Savopirtti
ansvarig redaktör, Vantaa-kanava (Vandakanalen)
040 738 4166
katja.savopirtti@vantaa.fi

Meri Hämäläinen
informationsplanerare, invånartidningen
meri-tuulia.hamalainen@vantaa.fi

Arttu Rajala
informationsplanerare
arttu.rajala@vantaa.fi

Anna-Stiina Toivonen
informatör, Vantaa-kanava (Vandakanalen)
043 825 3205
annastiina.toivonen@vantaa.fi

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö

PB 1860, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Konvaljvägen 28, 01300 Vanda)

Milla Hamari
informationschef
040 849 6210
milla.hamari@vantaa.fi

Sonja Lindroos
informationsplanerare
043 824 9615

Bildningsväsendets verksamhetsområde

PB 1500, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Silkesfabriksvägen 5, 01300 Vanda)

Maria Vanhala
informatör
040 527 1533
maria.vanhala@vantaa.fi

Heidi Hölttä
publikationssekreterare
050 312 2101
heidi.holtta@vantaa.fi

Pekko Rantamäki
koordinator för idrottsservicen
043 827 2298
pekko.rantamaki@vantaa.fi

Antti Pulkkinen
informatör
040 198 1248
antti.pulkkinen@vantaa.fi

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård

PB 1701, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Peltolavägen 2 B, 01300 Vanda)

Anne Kettunen
informationschef
050 312 1742
anne.kettunen@vantaa.fi

Suvi Nurmiviita
informatör
043 825 9558
suvi.nurmiviita@vantaa.fi

Tiina Riikonen
informatör
040 596 2446
tiina.riikonen@vantaa.fi

Koncern- och invånarservice

PB 1260, 01030 Vanda stad, (besöksadress: Konvaljvägen 20, 01300 Vanda)

Anna Groth
informationschef
040 846 4095
anna.groth@vantaa.fi

Annika Sjöblom
informatör
050 314 6296
annika.sjoblom@vantaa.fi

Hoppa på och åk en runda med Ringbanan

Vanda stad, Information

Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Nyheter

Twitter