Social- och patientombudsmannen

Social- och patientombudsmannens uppgift är att främja rättsskyddet för social- och hälsovårdsväsendets klienter. Ombudsmannen är vid behov en förmedlare mellan klienten och tjänsteinnehavarna samtidigt som klienten också har de officiella kanalerna för att framföra klagomål till sitt förfogande.

Social- och patientombudsmannen

  • ger råd i problem som gäller hur man vårdats eller bemötts av anställda inom hälsovårdssektorn.
  • bistår patienten i frågor som gäller patientskadeärenden eller när det gäller att göra en anmärkning.
  • förutsätter att patienten/klienten så fort som möjligt kontaktar det senaste vårdstället för att reda ut frågorna.

Nyheter

Twitter