Social- och hälsovårdens verksamhetsområde

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård ansvarar för förutsättningarna för att kommuninvånarnas hälsa och sociala välmående ska kunna främjas och upprätthållas. Verksamhetsområdet ser till att kommuninvånarna får service i rätt tid och på ett likvärdigt sätt i enlighet med de uppställda målen. Social- och hälsovårdsväsendet vill vara en föregångare som serviceanordnare, arbetsgemenskap och social- och hälsovårdspolitisk påverkare.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård har som uppgift att bereda och verkställa ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom det uppgiftsområde som hör till affärsverket för mun- och tandhälsa.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård omfattar följande resultatområden: hälsovårdsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och ekonomi- och förvaltningsservice. Resultatområdet för Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion. Bestämmelser om hur affärsverkets verksamhet ordnas ges i en separat instruktion. De övriga resultatområdena är underställda social- och hälsovårdsnämnden. Biträdande stadsdirektören ansvarar för ordnadet av specialiserad sjukvård.

Nyheter

Twitter