Stadskulturens verksamhetsområde

Till stadskulturens verksamhetsområde hör biblioteks- och invånartjänster, kulturtjänster, idrottstjänster, tjänster för idrott och motion samt gemensamma tjänster.

Verksamhetsområdet leds av biträdande stadsdirektör Riikka Åstrand.

Kontaktuppgifter:

Biträdande stadsdirektör Riikka Åstrand
050 539 4555

Biträdande stadsdirektörens sekreterare Jaana Theman
040 866 9399

Nyheter

Twitter