Ritva Viljanen, stadsdirektör

Ritva Viljanen började som stadsdirektör i Vanda i mars 2018. I egenskap av stadsdirektör svarar hon bland annat för förvaltningen, ekonomin, samarbetet på regional, nationell och internationell nivå, samt för ledningen och utvecklandet av planeringen av stadsstrukturen.

Innan Viljanen tillträdde som stadsdirektör hade hon haft många arbetsuppdrag inom den offentliga förvaltningen. Hon har bland annat varit biträdande stadsdirektör i Helsingfors med ansvar för bildningsväsendet, kanslichef vid inrikesministeriet, äldre rådgivare vid Sitra, konsultativ tjänsteman vid finansministeriet, lagstiftningsråd vid justitieministeriet, överdirektör för befolkningsregistercentralen samt tidigare även regeringsråd vid inrikesministeriet.

Viljanen har studerat statsvetenskaper och juridik vid Åbo universitet. Hon utexaminerades som politices magister år 1981 och juris kandidat år 1987.
Viljanen, sedan 36 år bosatt i Vanda, målar upp visioner om sin hemstad som en framtida livskraftig kommun, en stad med utmärkta tjänster, påverkansmöjligheter, mångsidig företagsverksamhet och en särpräglad stadskultur. Hon hoppas at Vanda blir känd för ett ansvarsfullt och rättvist ledarskap. Viljanen ser sig själv som en samarbetsvillig och engagerad ledare, entusiastisk inför utveckling och lätt att få kontakt med.

- Enligt mig ska en bra ledare kunna nå ut till människor och se mot framtiden, säger hon.

Följ Viljanen på sociala medier

På sociala medier delar Ritva Viljanen med sig av sina tankar kring sitt arbete och stämningar från sitt liv i Vanda. Du kan följa henne på Twitter och Instagram.

Den nyblivna stadsdirektören deltog i början av sin nuvarande karriär i ett lekfullt bildspel med olika platser, händelser och stämningar i Vanda. Titta på videon på Vantaa-kanava.

Nyheter

Twitter