Ledningsgruppen

Vanda stad och dess organisation med nästan 12 000 anställda leds av stadsdirektören och fem biträdande stadsdirektörer.

Vanda stads organisation

Vanda stads organisation

Organisationen är indelad i fem verksamhetsområden: stadsdirektörens verksamhetsområde, verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice, verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, bildningsväsendets verksamhetsområde samt verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Ledningens kontaktuppgifter

Ritva Viljanen
Stadsdirektör
PB 1100, 01030 Vanda stad
09 839 22101
Sekreterare: Anniina Laitala, 040 527 4565

Martti Lipponen
Biträdande stadsdirektör, koncern- och invånarservicen
PB 1200, 01030 Vanda stad
040 570 559

Jukka T. Salminen
Biträdande stadsdirektör, social- och hälsovården
PB 1701, 01030 Vanda stad
Sekreterare: Mirva Veijalainen, 09 8392 3790

Hannu Penttilä
Biträdande stadsdirektör, markanvändning, byggnad och miljö
PB 1860, 01030 Vanda stad
040 640 3084
Sekreterare: Anni Laukka, 050 312 1680

Elina Lehto-Häggroth
Biträdande stadsdirektör, bildningsväsendet
PB 1500, 01030 Vanda stad
Sekreterare: Anna Stranden, 040 091 9528

Jaakko Niinistö
Biträdande stadsdirektör, koncern- och invånarservicen
PB 1260, 01030 Vanda stad
050 321 0548
Sekreterare: Jaana Theman, 040 866 9399

Till ledningsgruppen hör också:

Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör
040 570 5593

Patrik Marjamaa, ekonomidirektör
050 310 6906

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör
040 582 6554

José Valanta, näringsdirektör
050 523 1116

Päivi Rainio, informationsdirektör
040 524 1415

E-post: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Sekreterare för stadens ledningsgrupp
Paula Harju, specialsakkunnig
050 312 4842

Nyheter

Twitter