Ledningsgruppen

Vanda stad och dess organisation med nästan 12 000 anställda leds av stadsdirektören och fem biträdande stadsdirektörer.

Vanda stads organisation

Vanda stads organisation

Organisationen är indelad i fem verksamhetsområden: stadsdirektörens verksamhetsområde, verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice, verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, bildningsväsendets verksamhetsområde samt verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Ledningens kontaktuppgifter

Ritva Viljanen
Stadsdirektör
PB 1100, 01030 Vanda stad
09 839 22101
Sekreterare: Annamaija Vihervirta, 040 527 4565

Henry Westlin
Biträdande stadsdirektör, Stadsmiljöns verksamhetsområde
PB 1860, 01030 Vanda stad
040 041 7436
Sekreterare: Jennifer Saarinen, 050 312 1680

Katri Kalske
Biträdande stadsdirektör, Verksamhetsområdet för fostran och lärande
PB 1500, 01030 Vanda stad
040 620 5080
Assistent: Anna Stranden, 040 091 9528

Riikka Åstrand
Biträdande stadsdirektör, Stadskulturens verksamhetsområde
PB 1500, 01030 Vanda stad
050 539 4555
Sekreterare: Jaana Theman, 040 866 9399

Timo Aronkytö
Biträdande stadsdirektör, Social- och hälsovårdens verksamhetsområde
PB 1700, 01030 Vanda stad
050 312 1678
Sekreterare: Mirva Veijalainen, 09 8392 3790

Till ledningsgruppen hör också:

Kirsi-Marja Lievonen, direktör för personal- och koncernservice
040 570 5593

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör
050 310 6906

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör
040 582 6554

Jaakko Niinistö, näringsdirektör
050 321

Mari Kalmari, informationsdirektör
040 524 0548

E-post: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Sekreterare för stadens ledningsgrupp
Paula Harju, utvecklingschef
050 312 4842

Nyheter

Twitter