Information och rådgivning

Servicerådgivning på ryska och estniska

Rådgivningen har en paus fram till 29 oktober 2021.

Servicerådgivaren hjälper till i frågor som rör invandring och med tjänster som erbjuds av staden, statliga myndigheter och organisationerna. Servicerådgivaren ger också råd i hur man fyller i blanketter och ansökningar. Vi samarbetar med projektet Neuvova Vantaa.

Digistöd

Vid Vandainfo får du digitalt stöd. Vandainfos digitala stöd hjälper dig med att använda Vanda stads e-tjänster och sköta ärenden elektroniskt. Vi ger vägledning i hur du hittar fram till stadens samarbetspartners, till exempel HRT:s och FPA:s e-tjänster.

Inom det digitala stödet tar vi inte ställning till den elektroniska ärendehanteringens innehåll, med det får du vid behov sakkunnighjälp. Vi letar vid behov fram kontaktinformation och en lämplig kontaktkanal. I vår rådgivning följer vi de etiska anvisningarna för det digitala stödet.

Digitalt stöd finns att tillgå vid Vandainfo i Myrbacka och Dickursby samt per telefon och e-post. I Vandainfos lokaler i Myrbacka och Dickursby hittar du skrivare och skanner för kundbruk och vid behov handleder vi dig.

Digitalt stöd i form av närstöd förutsätter att både du som kund och digirådgivaren använder munskydd. Om du inte kan använda munskydd hjälper vi efter bästa förmåga men med avstånd emellan.

Servicerådgivning på ryska och estniska

På Vandainfo i Dickursby erbjuds servicerådgivning på ryska och estniska 7.10–23.12.2021 torsdagar och fredagar under Vandainfos öppettider.

Servicerådgivaren hjälper till i frågor som rör invandring och med tjänster som erbjuds av staden, statliga myndigheter och organisationerna. Servicerådgivaren ger också råd i hur man fyller i blanketter och ansökningar. Vi samarbetar med projektet Neuvova Vantaa.

Avgiftsfri advokatrådgivning

Gratis advokatrådgivning i Myrbackahuset en gång i månaden. Anmälan på förhand till Myrbackahusets vaktmästare tfn 0400 438 521. Förhandsanmälan obligatorisk.

Advokatjouren fortsätter hösten 2021 enligt följande tidtabell:

  • tors. 9.9.2021 kl. 17–20 (Myrbackahuset, 2 vån., evenemangsrummet)
  • tors. 14.10.2021 kl. 17–20 (Myrbackahuset, 2 vån., evenemangsrummet)
  • tors. 11.11.2021 kl. 18–20 (Myrbackahuset, 3 vån., klubblokalen)
  • tors. 9.12.2021 kl. 17–20 (Myrbackahuset, 2 vån., evenemangsrummet)

Vi ber dig komma till rådgivningen bara om du känner dig helt frisk. Använd en munskydd. Kom ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd under rådgivningen.

Allmän information om stadens tjänster

Tycker du att stadens tjänster är helt förvirrande, eller behöver du kanske hjälp med e-tjänsterna? Ta det lugnt, vi hjälper dig! Vi erbjuder allmän information om stadens tjänster och handleder dig till rätt expert om det behövs.

Information för invandrare

Vandainfo informerar om stadens tjänster, språkkurser och utbudet av fritidsaktiviteter. Vi leder dig till rätt plats!

Information för turister

Vill du ha kartor och broschyrer, information om olika evenemang eller storslagna sevärdheter? Turistinformationen betjänar dig i Vandainfo i Myrbacka (Myrbackahuset, Påltorget 3) och Dickursby (Dixi, Banvägen 11, 2 vån.).

För ungdomar och deras föräldrar

Vandainfos rådgivningar har paus tillfälligt.

Rådgivning för seniorer och seniorens informationshörna

Har du frågor till seniorrådgivningen? Kom och diskutera din egen eller en anhörigs livssituation med en yrkeskunnig anställd inom äldrearbetet.

Seniorrådgivningen är på plats 5.10.–15.12.2021: tisdagar kl. 14–16 i Dickursbys Vandainfo (Dixi, Banvägen 11, på avsatsen i andra våningen) och onsdagar kl. 14–16 i Myrbackas Vandainfo (Myrbackahuset, Påltorget 3).

I seniorens infohörna på Dickursby och Myrbacka hittar du aktuella broschyrer om fritidsaktiviteter och stadens tjänster samt information om föreningar och om företag som erbjuder social service.

Tips för fritiden

Vandainfo bjuder på information om sevärdheter och evenemang i Vanda och närområdet samt broschyrer om kulturverksamhet, idrott och motion samt olika hobbyer. Vi berättar också om föreningar och organisationer verksamma i Vanda samt olika former av frivilligverksamhet.

Nyheter

Twitter