Evenemang och utställningar i Vandainfo

Utställningar

Utställningarna som hålls på Vandainfo i Dickursby och Myrbacka presenterar livet i Vanda ur flera synvinklar. Utställningarna är öppna enligt serviceställenas öppettider.

Läs mer om utställningar på våra finskspråkiga webbsidor.

Vanda – Stad för rättvis handel

Rättvis handel bidrar till att nå FN:s mål för hållbar utveckling och arbetar särskilt för att åtta mål ska förverkligas. Som Stad för rättvis handel skapar Vanda förutsättningar för ett aktivt och konstruktivt arbete för att öka en hållbar och etisk konsumtion i staden.

Utställningen visas på:

Vandainfo i Dickursby 12–29.10.2021
Vandinfo i Myrbacka 1–19.11.2021

Nyheter

Twitter