Ärenden

Allt från samma lucka! I Vandainfo kan du på en och samma gång sköta ärenden som gäller stadens eller våra samarbetspartners tjänster.

Hygienanvisningar till den som uträttar ärenden vid Vandainfo och deltar i rådgivningar/evenemang:

  • Besök Vandainfo bara om du är helt frisk.
  • Se till att hålla säkerhetsavstånd till andra när du köar samt deltar i rådgivningar/uträttar ärenden.
  • Använd en munskydd.
  • Använd handspriten som ligger framme.

HRT

I Vandainfo kan du köpa HRT:s resekort och ladda det med tid eller värde. Ta med körkort, pass eller legitimation när du köper ett personligt resekort.

Vi uppdaterar rätten till rabatterade biljetter och namn- eller adressändringar på ditt personliga resekort. Vandainfo hjälper också om du har problem med resekortet, t.ex. om du har tappat kortet eller det inte fungerar.

Betalningsmedel som kan användas är de vanligaste betalkorten, kontanter samt HRT:s arbetsresesedlar och presentkort. Det går inte att ladda HRT-kortet med ePassi och Eazybreak vid våra verksamhetsställen.

HRT

Kulturservicens biljettförsäljning och -bokning

Biljetter till kulturevenemang riktade till barn, unga och barnfamiljer samt daghem och skolor bokas per e-post på adressen kulttuuritapahtumat@vantaa.fi. Biljetter kan också köpas och bokas på tjänsten kulttuuriliput.vantaa.fi.

Närmare information om programmen finns under Kultur för barn och unga.

Kulturkarusellen

Stadens understöd och områdesmedel

Från Vandainfo får du blanketter för ansökan om stadens understöd samt områdesmedel. Understödsansökningar och -redovisningar kan inlämnas till Vandainfo för vidarebefordring.

Understöd

Betalning av stadens räkningar

Hos oss kan du betala räkningar till Vanda stad, Mellersta Nylands räddningsverk och Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda utan serviceavgift. Vanda stads räkningar omfattar bland annat hälsocentralsavgifter, avgifter för motionsgrupper inom staden, vuxenutbildningsinstitutets kursavgifter samt felparkeringsavgifter.

Vanda stad vill uppmuntra sina invånare till att använda elektroniska fakturor. Största delen av de fakturor som skickas av Vanda stad och stadens affärsverk kan redan mottas elektroniskt. Anvisningar om ibruktagande av e-faktura fås av den egna nätbanken eller bankens kundtjänstinformation.

Fakturering

FPA

Från Vandainfo får du de FPA-blanketter du behöver. Vandainfo ger råd om olika ärenden som anhängiggjorts och behandlingen av dessa. Ifyllda blanketter och annan post som inlämnats till oss vidarebefordras till FPA. Du kan använda våra kunddatorer för att uträtta ärenden på elektronisk väg. Om du vill använda dig av FPA:s e-tjänster måste du identifiera dig med dina nätbankskoder.

FPA

Registratur

Man kan lämna in ansökningar, initiativ och andra handlingar från kommuninvånare till Vandainfo i Dickursby, Myrbacka eller Korso och registraturen. Dokument kan också sändas via e-post till kirjaamo@vantaa.fi eller per post till adressen PB 1100, 01030 Vanda stad.

Småskaliga anbud som gäller Vanda stads upphandlingar (d.v.s. anbud som inte skickas via Hilma eller Cloudia) kan endast lämnas in till Vandainfo i Dickursby.

Registratur

Fax, kopior och stadens post

Våra lokaler har en skrivare och skanner som kunderna kan använda. Du kan begära kopior från personalen. Utskrifterna och kopiorna är alltid svartvita. Du kan skicka fax via oss både inrikes och utrikes.

Personliga utskrifter, kopior och Helsingforsregionens trafik utskrifter kostar 0,40 €/ark. Högst 20 pappersark kan skrivas ut för en avgift.

Utskrifter och kopior som rör myndighetsären den är kostnadsfria. T.ex. Stat och stadsformer, FPA och Polis.

Post med Vanda stad som mottagare kan lämnas hos oss för vidarebefordran.

Prislista

Respons från kommuninvånarna och invånarinitiativ

I Vandainfo kan du ge respons om Vanda stads service och verksamhet eller komma med invånarinitiativ på pappersblankett. Vem som helst som har en åsikt om Vanda stads service och verksamhet kan komma med respons. Invånarinitiativ lämnas av kommuninvånare. I Vanda kan man ge respons och lämna invånarinitiativ på tre språk: finska, svenska och engelska.

Invånarinitiativ och respons

Vinterbad i Hanaböle träsk

Vinterbad i Hanaböle träsk

Nycklar till det uppvärmda omklädningsrummet (Björnboet) vid Hanaböle träsk kan inlösas vid Vandainfo i Dickursby eller Korso. Säsongavgiften är 50 euro. För nyckeln debiteras dessutom en pant på 50 euro som returneras när kunden lämnar tillbaka nyckeln. Vandabor som har fyllt 70 år får med sportkortet tillgång till omklädningshytten genom att betala endast en pant på 50 €. Nycklarna måste lämnas tillbaka till Vandainfo i Korso eller Dickursby när säsongen för vinterbad är förbi till våren.

Observera att nyckeln ska hämtas personligen från Vandainfo eller genom att befullmäktiga en annan person genom t.ex. en fullmakt. Nyckeln är personlig och det är förbjudet att överlåta den vidare. Om nyckeln överlåts för att användas av någon annan leder det till att rätten att använda nyckeln upphör.

Café Kuusijärvi

Markanvändningens kundtjänst

Allmän Markanvändning, byggnad och miljö kundservicen tillgänglig på Vandainfo. Vid närmaste Vandainfo hittar du detaljplaneändringar och gatuplaner som gäller ditt eget bostadsområde. De finns framlagda under en bestämd tid.

Markanvändningens gemensamma kundservice står bland annat till tjänst i frågor som anknyter till lägesuppgifter om underjordiska ledningar, bygglov, olika gatuområdestillstånd, fastigheter, kartor, och stadens lantmäteri samt detaljplanefrågor. Du kan kontakta kundrådgivare via e-post (vantaa-info@vantaa.fi) eller telefon (09 8392 2242, mån-tors. 8.45-15 och fre. 8.15-15).

Markanvändningens kundservice

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vandainfo står till tjänst med blanketter för båtregister, hindersprövning, namnändring samt utträde ur eller anslutning till religiöst samfund. Vi skickar vidare de ifyllda blanketterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata liksom även annan post som lämnats hos oss för vidarebefordran. Ämbetsbetyg och andra utdrag som beställs ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas system fås endast från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata antingen per post eller genom att besöka kontor.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förrättar vigslar i Vanda stadsmuseum, Dickursby (Hertaksentie 1) år 2021. Antalet vigseltider är begränsade. Vigseltider kan bokas per telefon eller via det elektroniska bokningssystemet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förrättar vigslar i Vanda stadsmuseum, Dickursby (Hertaksentie 1) och i Galleria K i Dickursby (Stationsvägen 7) år 2022. Antalet vigseltider är begränsade. Vigseltider kan bokas per telefon eller via det elektroniska bokningssystemet.

Dörrar är öppna för allmänheten också under vigslar och därmed kan även andra besökare finnas på plats. Kunderna ska själva sörja för att minst två vittnen som fyllt 15 år är närvarande under vigseln.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

NetTicket

I Vandainfo kan du köpa och lösa ut bokade biljetter till NetTickets evenemang. Bokningarna till de olika evenemangen görs på NetTickets webbplats.

NetTicket

Den grundläggande undervisningen

Du kan få hjälp med användningen av Wilmasystemet vid anmälan till skolan på Vandainfos serviceställen. Vi ger dig råd om hur du kommer in på Wilma för att kunna skicka iväg ansökan. Ta med dig den nyckelkod för respektive elev som finns med i det meddelande om läroplikten som har skickats hem, eller det användarlösenord för Wilma som du har skapat.

Vandainfos serviceställen hjälper dig också med anmälningar till eftermiddagsverksamhet och klubbverksamhet för skolelever.

Att börja skolan

Eftermiddagsverksamhet för skolbarn

Polisens informationsservice

Vi erbjuder rådgivning i anslutning till tillståndstjänster hos polisen. Du kan använda våra kundterminaler för att sköta ärenden elektroniskt. Vid Vandainfo i Myrbacka hjälper vi dig att boka tider till polisens tillståndsservice om du behöver ansöka om pass eller identitetsbevis.

Brottsanmälningsmot-tagningen och hittegods vid huvudpolisstationen i Vanda finns på adressen Fraktvägen 1, A-trappan.

Parkeringsövervakningen

Du får kundservice i frågor som rör parkeringsövervakningen vid Vandainfo i Dickursby och Myrbacka. Telefonjour vardagar kl. 12.00–14.00 på tfn 09 8392 4191.

Parkering

Sportkortet 70+

Om du har fyllt 70 år och bor i Vanda är du berättigad till sportkortet som fås från Vandainfo. Sportkortet berättigar till gratis inträde till Vanda stads simhallar och gym vardagar (mån.–fre.) före kl. 16.00 och till Korso simhall under dess öppettider.

Du kan också använda gymmet vid Björkby äldrecenter under gymmets öppettider. För att komma in i gymmet behövs en nyckel som kan köpas för tio euro från idrottsservicen.

För kortet behövs legitimation och ett relativt nytt fotografi. Din hemort kontrolleras vid Vandainfo.

Du måste förnya ditt sportkortet vart tredje år.

Närmare information: idrottssekreteraren för specialgrupper tfn 050 314 6402 eller simhallarnas biljettförsäljning.

Dessutom får du tillgång till den uppvärmda omklädningshytten för vinterbadarna i Hanaböle träsk genom att betala endast en pant på 50 €.

Idrottsservicen

TE-tjänster

I Vandainfo hittar du de blanketter du behöver och du kan också använda utbildnings- och karriärrådgivningens webbtjänster på våra kunddatorer. Vi vidarebefordrar ifyllda blanketter och annan post till Vanda arbets- och näringsbyrå.

TE-tjänster

Småbarnspedagogik

Vid Vandainfo får familjer stöd med att fylla i småbarnspedagogikens ansökningsblanketter, göra inkomstutredningar i anslutning till kundavgifter och uträtta ärenden på webben. Vi hjälper er när ni ansöker om service.

Telefonservice vardagar kl. 8–16, tfn 09 8392 9481

Småbarnspedagogiken i Vanda

Skatteförvaltningens tjänster

Skatteförvaltningens blanketter fås från Vandainfo. Du kan använda våra kunddatorer för att uträtta skatteärenden på webben. Om du vill använda skatteförvaltningens e-tjänster behöver du dina bankkoder för elektronisk identifiering.

Skatteförvaltningen

Nyheter

Twitter