Vandainfo

På Vandainfo sköter du dina vardags- och fritidsärenden. Vi ger sakkunnig rådgivning genom att utnyttja våra nätverk.

Användningen av Vandainfos kunddatorer i Dickursby och Myrbacka under coronaepidemin

Under coronaepidemin uppmuntrar vi till att sköta ärenden på distans, t.ex. per telefon. Kom ihåg att följa anvisningarna om skydd mot coronaviruset när du sköter ärenden på plats.

Under coronaepidemin är kunddatorerna reserverade endast för skötsel av myndighetsärenden. Vi har tagit hänsyn till att Vandainfos kunddatorer står på ett tryggt avstånd från varandra och ett eget utrymme har reserverats för varje kundterminal. Av denna anledning är en del av datorerna ur bruk. I lokalerna finns handsprit och anvisningar för hur handspriten används. Datorterminalerna rengörs regelbundet. Vi ber dig ta hänsyn till säkerhetsavstånden när du uträttar ärenden, också när du köar.

Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig trots att vi inte kan komma nära för att ge råd.

Uträtta ärenden smidigt och enkelt

Vi ger dig handledning i stadens och våra samarbetspartners e-tjänster. Vi hjälper dig att använda internet, göra utskrifter och skanna. Vandainfos verksamhetsställen ingår i ett nätverk av Servicepunkter.

Hos oss får du resekort för Helsingforsregionens trafik och stadskort för pensionärsmåltider eller mellanmål i skolan. Hos oss kan du skaffa biljetter till kulturevenemang samt andra fritidsprodukter. Du kan också sköta fakturor från staden, som avgifter för hälsovårdstjänster eller parkering.

Sakkunnig rådgivning och nätverk

Vandainfo har ett mångsidigt utbud av servicerådgivning. Vi svarar på frågor som du funderar över och hänvisar dig vid behov till rätt instans.

Du kan träffa sakkunniga inom olika områden under jourtid eller på informationsmöten. Kom för att lyssna, lära och samtala. Tveka inte att delta, mötena ordnas speciellt med tanke på dig!

Tillsammans, från mig till dig

På Vandainfo utgår vi från dina behov och letar efter lösningar tillsammans.

Kom och besök oss eller ring!

Ärenden i Vandainfo

Vi ber er flytta skötseln av icke brådskande ärenden till en senare tidpunkt, eller att sköra ärendet per telefon, e-post eller via chat.

Seniorrådgivningen

Har du frågor till seniorrådgivningen? Seniorrådgivningen är på plats tisdagar kl. 14–16 i Dickursbys Vandainfo och onsdagar kl. 14–16 i Myrbackas Vandainfo.

När du besöker Vandainfo:

Håll avstånd till andra kunder. Använd handspriten som ligger framme. Du kan använda datorerna på egen hand. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig trots att vi inte kan komma nära för att ge råd.

Coronaviruset

Aktuell information om coronaviruset här.

Brottsanmälningsmottagningen i Vanda

Brottsanmälningsmot-tagningen och hittegods vid huvudpolisstationen i Vanda har flyttat och finns på adressen Fraktvägen 1, A-trappan. Verksamhetsstället är öppet vardagar kl. 8-16.15.

Nyhetsbrevet Vanda Nytt

Det elektroniska nyhetsbrevet innehåller aktualiteter från hela Vanda. Du får också tips om evenemang som föreningar ordnar och tips på projekt där du kan vara med och påverka. Nyhetsbrevet skickas till din e-post en gång i månaden. Beställ nyhetsbrevet här.

Registratur

Registratus finns på Vandainfo i Dickursby, adress Dixi Banvägen 11, 2 vån. 01300 Vanda.

Småbarnspedagogikens kundservice utvidgas

Ansökningar om daghemsplats kan göras vid Vandainfo.

Vandainfos lokaliteter i Dickursby.

Lokaliteter uthyres

Vi hyr ut Vandainfos lokaliteter i Dickursby och Myrbacka för privattillställningar utanför våra öppettider.

Information för turister

Vill du ha kartor och broschyrer, information om olika evenemang eller storslagna sevärdheter? Turistinformationen betjänar dig i Vandainfo i Myrbacka och Dickursby.

Nyheter

Twitter