Vanda i korthet

Vanda stad

Vanda är en flygplatsstad i hjärtat av metropolen med en internationell och avslappnad atmosfär. Staden är Finlands fjärde största med över 233 000 invånare. I Vanda finns det rum för olika kulturer och det talas över 119 olika modersmål i staden. Vanda är en attraktiv stad som växer snabbt. Staden består av sju storområden, och dess centrum som alla har sin egen karaktär får hela tiden en mer urban struktur.

Tack vare läget och tillgängligheten är Vanda också en utmärkt etableringsplats för företag. I Vanda finns det över 11 000 företag som erbjuder över 100 000 arbetsplatser och invid flygplatsområdet ligger Aviapolis som är det snabbast växande företagsområdet i Finland.

Vanda erbjuder sina invånare tjänster av hög kvalitet och ett brett utbud av fritidsmöjligheter. Staden har ett livligt kulturutbud, mångsidiga idrottsplatser och ett omfattande servicenät. Dessutom ligger naturen nära till: de flesta invånare har högst 300 meter till närmaste rekreationsområde.

I Vanda är det lätt att leva och röra sig. Kollektivtrafiken är smidig och största delen av Vandaborna bor på en kilometers avstånd från någon tågstation.

Information om Vanda

Areal (1.1.2020)

Sammanlagd areal 240,35 km2
Landområden 238,37 km2
Vattenområden 1,98 km2
Invånare/land-km2 981

Befolkningsstruktur (1.1.2020)

Befolkning totalt 233 775
Kvinnor 50,2 %
0-6-åringar 8,0 %
7-15-åringar 10,4 %
16-64-åringar 66,2 %
65+-åringar 15,4%

Språk och nationalitet (1.1.2020)

Finskspråkiga 77,4 %
Svenskspråkiga 2,4 %
Personer med ett främmande språk som modersmål 20,2 %
Utländska medborgare 12,6 %

Arbetsmarknad och ekonomi

Arbetsplatser (31.12.2017) 116 320
Arbetsplatssufficiens (31.12.2017) 109,2 %
Arbetslöshetsgrad (31.12.2018) 9,0 %
Skattesats (2020) 19,00 %

Bostadsproduktion år 2019

Lägenheter totalt 5170
- varav i småhus 10,3 %

Nyheter

Twitter